Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Бібліотека

Історія бібліотеки Подільського спеціального коледжу

Вівторок, 22 травня 2018, 15:42
Друк

Історія бібліотеки Подільського спеціального коледжу

 

Історія бібліотеки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу нерозривно пов’язана з історією навчального закладу. Бібліотека була створена у 1971 році на базі Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату для інвалідів. Фонд книгозбірні почався з запису №1 в інвентарній книзі 11 серпня 1971 року. Спершу книжковий фонд становив 3 тис. 267 примірників та 116 читачів. А вже в 2007 році становив 33 тисячі примірників. У ті часи бібліотека була розташована в одному приміщенні і займала площу 48 кв.м. Йшли роки, розбудовувався навчальний заклад, росла бібліотека. Розуміючи важливе значення бібліотеки для підготовки висококваліфікованих фахівців, було прийнято рішення розпочати модернізацію приміщення бібліотеки. Так у 2008 році було рекунструйовано три аудиторії – це дало можливість змінити організаційну структуру бібліотеки: виділити нові приміщення. В такому складі бібліотека працює і тепер – це просторі, гарно освітлені приміщення, які містять на сьогоднішній день Абонементський та Читальний зали і Книгосховище із загальною площею 144 кв.м.

У 2015 році книжковий фонд становив вже 36 тисяч примірників. Бібліотека постійно розширює асортимент інформаційних продуктів і є надійним інформаційним центром коледжу. Це не просто пункт видачі підручників, саме вона є осередком, від стану якого залежить діяльність усього освітньо-виховного механізму.

Завдяки співпраці директора коледжу Мар’яна Миколайовича Тріпака з керівниками вищих навчальних закладів (тепер вже із закордонними), ми стали інформаційно-забезпеченні в повному обсязі. До бібліотеки регулярно надходять методичні й дидактичні матеріали, підручники та навчальні посібники, у її фонді є достатня кількість довідкових та енциклопедичних видань, періодика. Подарована література стала відчутним джерелом поповнення бібліотечного фонду та надає неоціненну допомогу для забезпечення освітньо-виховного процесу та науково-педагогічної діяльності коледжу. За період 2015-2018 років фонд бібліотеки збільшився на 9 тис. одиниць як на паперових так і електронних носіях.

 

Історія бібліотеки

Вівторок, 22 травня 2018, 15:09
Друк

Історія бібліотеки Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу нерозривно пов’язана з історією навчального закладу. Бібліотека була створена у 1971 році на базі Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату для інвалідів. Фонд книгозбірні почався з запису №1 в інвентарній книзі 11 серпня 1971 року. Спершу книжковий фонд становив 3 тис. 267 примірників та 116 читачів. А вже в 2007 році становив 33 тисячі примірників. У ті часи бібліотека була розташована в одному приміщенні і займала площу 48 кв.м. Йшли роки, розбудовувався навчальний заклад, росла бібліотека. Розуміючи важливе значення бібліотеки для підготовки висококваліфікованих фахівців, було прийнято рішення розпочати модернізацію приміщення бібліотеки. Так у 2008 році було рекунструйовано три аудиторії – це дало можливість змінити організаційну структуру бібліотеки: виділити нові приміщення. В такому складі бібліотека працює і тепер – це просторі, гарно освітлені приміщення, які містять на сьогоднішній день Абонементський та Читальний зали і Книгосховище із загальною площею 144 кв.м.

У 2015 році книжковий фонд становив вже 36 тисяч примірників. Бібліотека постійно розширює асортимент інформаційних продуктів і є надійним інформаційним центром коледжу. Це не просто пункт видачі підручників, саме вона є осередком, від стану якого залежить діяльність усього освітньо-виховного механізму.

Завдяки співпраці директора коледжу Мар’яна Миколайовича Тріпака з керівниками вищих навчальних закладів (тепер вже із закордонними), ми стали інформаційно-забезпеченні в повному обсязі. До бібліотеки регулярно надходять методичні й дидактичні матеріали, підручники та навчальні посібники, у її фонді є достатня кількість довідкових та енциклопедичних видань, періодика. Подарована література стала відчутним джерелом поповнення бібліотечного фонду та надає неоціненну допомогу для забезпечення освітньо-виховного процесу та науково-педагогічної діяльності коледжу. За період 2015-2018 років фонд бібліотеки збільшився на 9 тис. одиниць як на паперових так і електронних носіях.

 

Структура бібліотеки

Вівторок, 22 травня 2018, 11:10
Друк

Структура бібліотеки

 

Абонемент – де видається література на навчальний семестр.  Студенти денної, заочної та дистанційної форми навчання обслуговуються згідно навчальних планів коледжу. Послугами абонементу можуть користуватися викладачі та співробітники. На абонементі систематично організовуються книжкові виставки різноманітної тематики згідно Календаря знаменних дат, Плану роботи бібліотеки та Єдиному плану виховної роботи коледжу, новинками періодики, виставками нових надходжень, працювати над лекційним матеріалом. Обслуговування читачів проводиться згідно із Правилами користування бібліотекою коледжу. На абонементі читачі можуть отримати в тимчасове користування всі друковані видання з фонду бібліотеки.

Читальна зала має в своєму розпорядженні досить комфортні умови для роботи користувачів. Це один із основних, найбільш відвідуваних приміщень бібліотеки. Розрахована на 40 місць. Створена для роботи студентів, науково-педагогічних працівників та співробітників коледжу. Читачі мають змогу працювати в затишній та спокійній обстановці, одержати для опрацювання необмежену кількість документів для написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт, а також для самостійної роботи та підготовки до практичних занять довідники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні матеріали, автореферати, монографії та інша спеціалізована література. В читальній залі досить часто проводяться різноманітні заняття, літературні та тематичні вечори, презентації книг, інформаційно-ділові заходи, такі як засідання кафедр за круглим столом, брейн-ринги, різноманітні заняття, зустрічі, науково-практичні семінари, круглі столи, інформаційно-методичні наради, майстер-класи з тренінгів та інші масові заходи.

Книгосховище – це спеціально облаштоване приміщення основним завданням якого є якісне і довготривале збереження фонду у стані придатному для використання. У приміщенні розміщено фонд документів (методична, навчальна, художня, навчально-популярна, педагогічна, довідкова література, а також монографії та періодичні видання).

Бібліотека коледжу — це осередок знань культури, збирання, зберігання і поширення інформації. Тому намагаюсь постійно шукати нові активні форми роботи, вдаючись до різних форм і методів індивідуальної, групової і масової інформації: під час запису або видачі книг велику увагу приділяю бесідам, особливо індивідуальним для того, щоб викликати в них щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги, дізнаюся про світ захоплень, а викладачам — можливість щоденно поповнювати свої знання новою цікавою й корисною інформацією, використовуючи її в навчально-освітньому процесі.

 

Діяльність бібліотеки

Вівторок, 22 травня 2018, 09:12
Друк

Культурно-просвітницька та виховна діяльність бібліотеки

 

Бібліотека коледжу — це осередок знань культури, збирання, зберігання і поширення інформації, тому бібліотекарем здійснюються постійні пошуки активних форми роботи і методів індивідуальної, групової і масової інформації: під час запису або видачі книг велику увагу приділяю бесідам, особливо індивідуальним для того, щоб викликати в них щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги, дізнаюся про світ захоплень, а викладачам — можливість щоденно поповнювати свої знання новою цікавою й корисною інформацією, використовуючи її в навчально-освітньому процесі.

Щорічне поновлення студентської аудиторії, різні форми навчання – денна, заочна та дистанційна, особливості колективу викладачів, які працюють за принципом самовдосконалення і саморозвитку, сприяє створенню читацької аудиторії бібліотеки коледжу. Віковий діапазон студентів є досить широким - від 15 до 47 років.

Одним із головних завдань бібліотеки є виховання в студентів інформаційної культури, формування в студентів потреби в систематичному читанні літератури, яке сприяє розвитку творчої думки, пізнавальних інтересів і здібностей.

Бібліотека приймає активну участь у культурно-просвітницьких заходах коледжу: відзначення знаменних і пам'ятних дат, оформлення книжкових виставок, тематичних полиць, біля яких проводяться огляди, тематичні бесіди, розповіді про авторів, надає допомогу у створенні сценаріїв, підборі матеріалу для масових заходів, що проводяться в коледжі. Покликання кожного масового заходу – прищеплювати читачам смак до художнього слова.

Бібліотекою систематично проводяться Дні інформації, Дні кафедри, під час яких студенти та викладачі коледжу ознайомлюються з літературою та періодичною пресою, що надійшла до бібліотеки.

У бібліотеці оформлені постійно діючі виставки: «Герої не вмирають…», «Цивільний захист», «Економіка», «Світ фінансів», «Нові надходження» та ін.

В 2017-2018 навчальному році в бібліотеці були організовані книжкові виставки, присвячені літературним датам: «115 років від дня народження Ю.Яновського», «95 років від дня народження Павла Глазового», «105 років від дня народження А.Малишка», «295 років від дня народження Григорія Сковороди», Тиждень, присвячений Т.Г.Шевченку «Думи Кобзаря живуть вічно» та виставка присвячена «Творчій та філософсько-педагогічній спадщині Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка».

Протягом року організовані тематичні виставки літератури: «Пам’ятаємо жертв голодомору», «Як річка з роду і до роду, так мова з’єднує народ» (До Дня української писемності та мови), «Соборність - це сильна, єдина держава» (До Дня Соборності України), День читання «Відкриваючи книгу - відкриваєш світ», «Милосердними маємо бути заради всього живого» (Благодійна акція для онкохворих дітей), «А над світом українська вишивка цвіте!», «Чорнобиль - вічний біль», «Я вдячний Богові за маму», 21 вересня - День миру в Україні, «День Гідності та Свободи», «День Збройних сил України», «День Героїв Небесної Сотні», «Всесвітній день боротьби зі СНІДом» та багато ін.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає виступи на Вченій раді, засіданнях кафедр, методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами, оглядами періодичних видань на допомогу викладачу.  Бібліотека допомагає викладачам у проведенні предметних тижнів та олімпіад у коледжі. Готуючись до них, були організовані книжкові виставки:  «Безсмертя нації - і мові...», «Знай свої права»,  «Конституція – основний Закон України»,  «Англійська мова – це модно і актуально», «Елементарна математика», тематичні огляди літератури.

До Дня бібліотекаря були проведені – виховна година «Неопалима Купино! Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх віків, хранителька добра!» і літературне читання: «Свято Хранителів Мудрості» для ще більшої популяризації бібліотеки, книги та літератури, підняття престижу професії бібліотекаря, залучення нових читачів до бібліотеки, заохочення кращих читачів.

Сьогодні бібліотека коледжу є відкритим центром життя студентів, в якому враховується різноманітність сценаріїв перебування читача в бібліотеці, забезпечивши доступність інформації, комфорт перебування в бібліотечному просторі, корисність і наповненість діяльністю. Для бібліотекаря Альони Антонівни Хейлик важливим є створення таких умов для користувачів, які стали б продовженням їхнього щоденного життя з усіма його складовими: навчанням, відпочинком, розвагами. Для читачів проводяться: екскурсії по бібліотеці, бесіди - індивідуальні та групові, надання консультацій.

Пріоритетом стратегічних цілей бібліотеки є: подальше сприяння підготовці високоосвічених фахівців сучасного рівня через освітній процес та наукову діяльність за допомогою специфічних бібліотечно-інформаційних методів та засобів; впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки; створення сучасного інформаційного центру в бібліотеці та вхід бібліотеки до світового інформаційного простору; накопичення та зберігання документного фонду; всебічне розкриття фонду бібліотеки через впровадження різноманітних культурно-масових заходів; піднесення позитивного іміджу бібліотеки, як центру спілкування і взаємодії відвідувачів

 

 

 

Сторінка 1 з 3

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>