Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Бібліотека

Соціальна дисципліна

П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:33
Друк
 

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ

"Соціологія"


1.        Глобальна перспектива і сталий розвиток

© Білорус О.Г., Мацейко Ю.М.

2006 р.

492 с.

2.        Демографія

© Дорошенко Л.С.

2005 р.

112 с.

3.        Етнопсихологія

© Льовочкіна А.М.

2002 р.

144 с.

4.        Загальна педагогіка

© Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л.

2002 р.

175 с.

5.        Зовнішньоекономічна політика

© Храмов В. О., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

264 с.

6.        Історія держави і права України (ч.1)

© Іванов В.М.

2002 р.

263 с.

7.        Історія держави і права України (ч.2)

© Іванов В.М.

2003 р.

224 с.

8.        Конфліктологія

© Пірен М.І.

2003 р.

358 с.

9.        Кримінальне право України

© Дьомін Ю.М., Юлдашев С.О.

2005 р.

339 с.

10.    Курс цивільного та сімейного права України

© Галюк В.В., Юлдашев О.Х.

2005 р.

240 с.

11.    Математичні основи соціологічних досліджень

© Циба В.Т.

2002 р.

248 с.

12.    Медико-социальные основы здоровья

© Ткачук В.Г., Хапко В.Е.

1999 р.

72 с.

13.    Общая и криминальная сексология

© Чуприков А.П., Цупрык Б.М.

2002 р.

247 с.

14.    Организация и психология управления персоналом

© Щёкин Г.В.

2002 р.

832 с.

15.    Організація діяльності служби зайнятості

© Чемерис А.Т.

2003 р.

118 с.

16.    Основи православної віри

© Мартишин Д.С.

2005 р.

176 с.

17.    Основи соціальної політики

© Скуратівський В.А., Палій О.М.

2002 р.

200 с.

18.    PR в органах державної влади та місцевого самоврядування

© Бебик В.М.

2003 р.

239 c.

19.    Психологическая диагностика

© Скребец В.А.

2001 р.

151 с.

20.    Реклама і рекламна діяльність

© Обритько Б.А.

2002 р.

240 с.

21.    Система социологического знания

© Щёкин Г.В.

2001 р.

208 с.

22.    Социальная психология

© Ануфриева Н.М. и др.

2003 р.

134 с.

23.    Социальная теория и кадровая политика

© Щёкин Г.В.

2000 р.

576 c.

24.    Социология молодёжи

© Головатый Н.Ф.

1999 р.

224 с.

25.    Социология образования

© Лукашевич Н.П., Солодков В.Т.

1997 р.

224 с.

26.    Социология религии

© Ерышев А.А., Лукашевич Н.П.

1999 р.

118 с.

27.    Социология труда

© Лукашевич Н.П.

2001 р.

316 с.

28.    Соціальна педагогіка

© Євтух М.Б., Сердюк О.П.

2003 р.

230 с.

29.    Соціальна політика і соціальна робота

© Головатий М.Ф., Панасюк М.Б.

2005 р.

555 с.

30.    Соціологія політики

© Головатий М.Ф.

2003 р.

504 с.

31.    Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

© Лукашевич М.П., Туленков М.В.

2004 р.

464 с.

32.    Теория систем и системный анализ

© Сурмин Ю.П.

2003 р.

364 с.

33.    Теория социальных технологий

© Сурмин Ю.П., Туленков Н.В

2004 р.

607 с.

34.    Теорія і методи соціальної роботи

© Лукашевич М.П., Мигович І.І.

2003 р.

166 с.

35.    Теорія систем і системний аналіз

© Чорней Н.Б., Чорней Р.К.

2005 р.

256 с.

36.    Управление социальным развитием трудового коллектива

© Горбунов В.М.

1998 р.

80 с.

37.    Управлінське консультування

© Коростельов В. А.

2003 р.

104 с.

38.    Управлінські аспекти соціальної роботи

© Головатий М.Ф.

2004 р.

367 с.

39.    Цивільний процес (авторизований виклад модульного курсу)

© Порєва Л.А., Юлдашев О.Х.

2005 р.

69 с.

40.    Экономическая социология

© Пилипенко В.Е.

2002 р.

296 с.

 

© Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2017

 

 

 

Гуманітарні дисципліни

П'ятниця, 14 квітня 2017, 12:10
Друк
 

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ

 

"Гуманітарні та природничі дисципліни"

   

1.   

International business

© Гринько О.В.

2003 р.

213 с.

2.   

Keep up your English

© Бахов І.С.

2005 р.

425 c.

3.   

Lectures notes on Contrastive Lexicology

© Борисенко О.А.

2005 р.

74 c.

4.   

Test your level. Тести для визнчення знань з англійської мови

© Вакуленко Н.А., Гаршина Л.А.

2007 р.

133 c.

5.   

Английский деловой язык

© Карпусь И.А.

2003 р.

221 c.

6.   

Англійська мова

© Люлька Л.А., Мазуркевич А.А.

2005 р.

172 c.

7.   

Граматика французької мови

© Снєжкіна В.Ф.

2006 р.

72 с.

8.   

Де шукати наших історичних традицій

© Донцов Д.І.

2006 р.

563 с.

9.   

Етика ділового спілкування

© Чмут Т.К. та ін.

2003 р.

204 с.

10.     

Загальне і кадрове діловодство

© Козоріз В.П., Лапицька Н.І.

2002 р.

165 с.

11.     

Збірник вправ з порівняльної граматики

© Мирончук Т.А.

2005 р.

128 c.

12.     

История европейской культуры

© Пустовит А.В.

2004 р.

399 с.

13.     

Інформаційні системи і технології

© Карпенко С.Г. та ін.

2004 р.

189 с.

14.     

Іспанська ділова мова

© Туленкова І.М.

2004 р.

109 с.

15.     

Історія без міфів

© Іванченко Р.П.

2006 р.

623 с.

16.     

Історія культури України

© Бокань В.А., Польовий Л.П.

2002 р.

255 с.

17.     

Історія України

© Мирончук В.Д., Ігошкін Г.С.

2002 р.

328 с.

18.     

Історія України

© Чуткий А.І.

2006 р.

347 с.

19.     

Культура і антикультура: хто кого?

© Щокін Г.В.

2003 р.

78 с.

20.     

Культурологія

© Бокань В.А.

2004 р.

135 с.

21.     

Культурологія мистецтва

© Ігошкіна Н.Г.

2005 р.

207 с.

22.     

Логика

© Ерышев А.А. и др.

2004 р.

213 с.

23.     

Логіка

© Богдановський і.в., Льовкіна О.Г.

2004 р.

166 с.

24.     

Математическое программирование

© Кулян В.Р. и др.

2003 р.

122 с.

25.     

Методология научного исследования

© Баскаков А.Я., Туленков Н.В.

2004 р.

215 с.

26.     

Навчальні завдання з читання англійською мовою для студентів-економістів

© Бєлканія Н.В.

2004 р.

43 с.

27.     

Німецька ділова мова

© Олійник В.О., Гавриш М.М.

2003 р.

199 с.

28.     

Новітня Україна (1991-2001)

© Амосов М.М. та ін.

2001 р.

160 с.

29.     

Основи безпеки життєдіяльності людини

© Гайченко В.А., Коваль Г.М., Буравльов Є.П.

2006 р.

436 с.

30.     

Основи інформатики

© Гуралюк А.Г., Москалькова Н.М.

2005 р.

102 с.

31.     

Основи сучасної екології

© Корсак К.В., Плахотнік О.В.

2004 р.

340 с.

32.     

Основы психологии и педагогики

© Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И.

2002 р.

168 с.

33.     

Основы психологических знаний

© Щёкин Г.В.

2001 р.

126 с.

34.     

Політологія для політика і громадянина

© Бебик В.М.

2004 р.

423 c.

35.     

Практикум з англійської мови

© Люлька Л.А.

2006 р.

120 с.

36.     

Практикум з граматики англійської мови

© Бахов І.С.

2007 р.

216 c.

37.     

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики

© Чорней Р.К. та ін.

2003 р.

328 с.

38.     

Практикум по деловому английскому языку

© Бахов И.С. и др.

2003 р.

398 с.

39.     

Религиоведение

© Ерышев А.А.

2003 р.

276 с.

40.     

Словник-довідник з історії

© Базильчук Г.К.

2005 р.

368 с.

41.     

Стилістика ділової мови

© Волкотруб Г.Й.

2002 р.

208 с.

42.     

Термінологічний словник з культурології

© Больша Н.Ю., Єфімчук Н.І.

2004 р.

142 с.

43.     

Україна: правові питання. Англійська мова професійного спрямування

© Софійська Т.С.

2004 р.

220 c.

44.     

Управління суспільним розвитком

© Щокін Г.В.

2005 р.

182 с.

45.     

Філософія

© Щерба С.П. та ін.

2004 р.

216 с.

46.     

Французский деловой язык

© Карпусь И.А.

2004 р.

186 с.

47.     

Этика и эстетика

© Пустовит А.В.

2006 р.

680 с.

  

 ©Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2017

 

Менеджмент

Середа, 12 квітня 2017, 08:14
Друк

  

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ
 
"Менеджмент"
 

1.   Аналіз інвестиційних проектів

© Щукін Б.М.

2002 р.

127 с.

2.   Антикризисное управление

© Чернявский А.Г.

2000 р.

204 с.

3.   Гроші та кредит

© Пахомов В.І.

2004 р.

56 с.

4.   Державне регулювання економіки

© Стеченко Д.М.

2000 р.

173 с.

5.   Економетрія

© Ліщинський О.Л.

2004 р.

208 с.

6.   Економіка праці

© Калина А.В.

2004 р.

269 с.

7.   Економіка підприємства

© Макаровська Т.П.

2003 р.

299 с.

8.   Зовнішньоекономічна політика

© Храмов В.О., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

264 с.

9.   Инновационный менеджмент

© Гринев В.В.

2001 р.

146 с.

10.      Інвестознавство

© Федоренко В.Г.

2004 р.

478 с.

11.      Інвестування

© Щукін Б.М.

2004 р.

216 с.

12.      Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві

© Бебик В.М.

2005 р.

438 с.

13.      Макроекономіка

© Малиш Н.А.

2004 р.

182 с.

14.      Маркетинг

© Примак Т.О.

2004 р.

227 с.

15.      Менеджмент продуктивності

© Калина А.В. та ін.

2004 р.

232 с.

16.      Методологія аналізу економічних процесів і управління

© Бабицький А.Ф.

2003 р.

125 с.

17.      Микроэкономика

© Тигова Т.Н.

2000 р.

66 с.

18.      Міжнародна економіка

© Дахно І.І., Бовтрук Ю.А.

2002 р.

215 с.

19.      Мотивационный менеджмент

© Сладкевич В.П.

2001 р.

166 с.

20.      Налоговая система Украины

© Гридчина М.В.

2004 р.

144 c.

21.      Операционный менеджмент

© Курочкин А.С.

2000 р.

144 с.

22.      Организация и психология управления персоналом

© Щекин Г.В.

2002 р.

832 с.

23.      Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління

© Кулицький С.П.

2003 р.

223 с.

24.      Основи управления качеством

© Фомичев С.К., Старостина А.А.

2002 р.

192 с.

25.      Очерки истории отечественного менеджмента

© Росовецкий С.К.

2002 р.

160 с.

26.      Патентование и лицензирование

© Дахно И.И.

2004 р.

214 с.

27.      Політична економія

© Оганян Г.А.

2003 р.

520 с.

28.      Прогнозування та макроекономічне планування

© Пашута М.Т.

1998 р.

186 с.

29.      Психологія управління

© Мельник А.П.

2002 р.

176 с.

30.      Розвиток малого підприємництва в Україні

© Шпак В.І.

2004 р.

124 с.

31.      Роль консалтинга в управлении бизнесом

© Коростелев В. А.

2004 р.

251 с.

32.      Современный економический анализ и прогнозированне

© Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А.

2004 р.

416 с.

33.      Современный менеджмент

© Сладкевич В.П., Чернявский А.Д.

2003 р.

152 с.

34.      Стратегический менеджмент

© Дмитренко Г.А.

2002 р.

191 с.

35.    Страховий та інвестеційний менеджмент

© Федоренко В.Г. та ін.

2002 р.

341 с.

36.      Теория и практика принятия управленческих решений

© Колпаков В.М.

2004 р.

504 с.

37.      Теория и практика самоменеджмента

© Лукашевич Н.П.

2004 р.

360 с.

38.      Теория и практика управления персоналом

© Щекин Г.В.

2003 р.

278 с.

39.      Теория систем и системный анализ

© Сурмин Ю.П.

2003 р.

364 с.

40.      Трудове право України (ч.1)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

128 с.

41.      Трудове право України (ч.2)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

136 с.

42.      Трудове право України (ч.3)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

103 с.

43.      Трудове право України (ч.4)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

148 с.

44.      Управление бизнесом

© Щекин Г.В.

2004 р.

231 с.

45.      Управління проектами

© Кобиляцький Л.С.

2002 р.

199 с.

46.      Управлінське консультування

© Коростельов В.А.

2003 р.

104 с.

47.      Финансовый менеджмент

© Гридчина М.В.

2004 р.

159 с.

48.      Фінанси

© Грідчина М.В.

2004 р.

306 с.

49.      Фінанси підприємств

© Філімоненков О.С.

2004 р.

328 с.

 

© Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2017

 

 

Правознавство

Вівторок, 11 квітня 2017, 22:05
Друк

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ

"Правознавство"


1. Англійська мова для юристів

© Хоменко Н.С.

2003 р.

116 с.

2. Господарське право України

© Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М.

2005 р.

423 с.

3. Елементарний курс міграційного права України

© Чехович С.Б.

2004 р.

213 с.

4. Житлове право України

© Галянтич М.К.

2004 р.

115 с.

5. Закон і порядок

© Шутов О.М.

2006 р.

35 с.

6. История политических и правовых учений

© Ерышев А.А.

2002 р.

152 с.

7. Історія держави і права зарубіжних країн

© Шостенко І.І., Шостенко О.І.

2003 р.

103 с.

8. Історія держави і права України (ч.1)

© Іванов В.М.

2002 р.

263 с.

9. Історія держави і права України (ч.2)

© Іванов В.М.

2003 р.

224 с.

10. Конституційне право України

© Годованець В.Ф.

2005 р.

358 с.

11. Криміналістика

© Біленчук П.Д., Гель А.П. та ін.

2001 р.

216 с.

12. Кримінальне право України

© Александров Ю.В.

2004 р.

328 с.

13. Кримінальне право України

© Дьомін Ю.М., Юлдашев С.О.

2005 р.

339 с.

14. Кримінологія

© Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С.

2002 р.

295 с.

15. Курс цивільного та сімейного права України

© Галюк В.В., Юлдашев О.Х.

2005 р.

240 с.

16. Латынский язык для студентов-юристов

© Жулай С.Т., Куварова Е.К.

2004 р.

263 с.

17. Лекції з історії розвитку державно-правових відносин у давньогрецькій і давньоримській цивілізаціях

© Ткаченко В.В.

2005 р.

382 с.

18. Міжнародна економіка

© Дахно І.І.

2006 р.

245 с.

19. Міжнародне економічне право

© Дахно І.І.

2003 р.

160 с.

20. Міжнародне право

© Мацко А.С.

2005 р.

231 с.

21. Міжнародне приватне право

© Дахно І.І.

2004 р.

312 с.

22. Міжнародне приватне право

© Юлдашев О.X.

2004 р.

572 с.

23. Общая и криминальная сексология

© Чуприков А.П., Цупрык Б.М.

2002 р.

247 с.

24. Порівняльне правознавство

© Голяк Л.В., Мацко А.С., Тюріна О.В.

2004 р.

200 с.

25. Порівняльне трудове право

© за ред.Мацка А.С.

2005 р.

175 с.

26. Правова статистика

© Захожай В.Б., Федорченко В.С.

2003 р.

368 с.

27. Правове регулювання ЗЕД

© Юлдашев О.Х.

2005 р.

272 с.

28. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування

© Куйбіда В.І.

 

2004 р.

432 с.

29. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні

© Юлдашев О.Х.

2005 р.

331 с.

30. Словничок юридичних термінів

© Марчук В.П.

2003 р.

120 с.

31. Судова психіатрія

© Чуприков А.П.

2005 р.

173 с.

32. Судові та правоохоронні органи України

© Гель А.П., Семаков Г.С., Кондракова С.П.

2004 р.

269 с.

33. Теорія держави і права

© Волинка К.Г.

2003 р.

239 с.

34. Теорія держави і права у схемах і визначеннях

© Бабкіна О.В., Волинка К.Г.

2004 р.

144 с.

35. Трудове право України (ч.1)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

128 с.

36. Трудове право України (ч.2)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

136 с.

37. Трудове право України (ч.3)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

103 с.

38. Трудове право України (ч.4)

© Грузінова Л.П., Короткін В.Г.

2003 р.

148 с.

39. Трудові спори

© Грузінова Л.П.

2002 р.

104 с.

40. Фінансове право

© Зюнькін А.Г.

2003 р.

160 с.

41. Цивільне процесуальне право у схемах

© Штефан О.О.

2004 р.

204 с.

42. Юридична деонтологія

© Бризгалов І.В.

2003 р.

48 с.

43. Юридична конфліктологія

© Іванов В.М.

2005 р.

224 с.

44. Юридична психологія

© Бедь В.В.

2004 р.

434 с.

 

© Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2017


 

Сторінка 1 з 2

<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
панорама центру
Банер
перехрестя Данила Галицького - Грушевського
Банер
перехрестя Грушевського - Князів Коріатовичів
Банер
майдан Відродження
Банер
квітковий ринок
Банер
Новопланівський міст
Банер
Лебедине озеро
Банер
Ратушна площа
Банер
міст «Лань, що біжить»
Банер