Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Загальна інформація про бібліотеку

Вівторок, 22 травня 2018, 08:44
Друк

Основа бібліотеки коледжу – її фонди, сучасною мовою – інформаційні ресурси. Сьогодні інформаційні ресурси бібліотеки представлені в двох видах: традиційному (друкованому) і електронному. Фонд друкованих видань на сьогоднішній день складає більш ніж 42 тис. примірників. Із них левова частка належить 29 988 примірників – це навчальні підручники, посібники, 11 160 – художня література, на нетрадиційних носіях інформації в кількості 415 шт. Дуже гарний фонд довідкової літератури 1 936 прим., яка постійно використовується. На сьогоднішній день кількість зареєстрованих користувачів – 384, серед них викладацький колектив, студенти денної, заочної та дистанційної форми навчання коледжу та співробітники. Основні показники роботи бібліотеки: за 2017 рік книговидача – 28 225 примірників, відвідування – 11 031; оформлена 71 книжкова виставка. Загалом фонд бібліотеки є універсальним, так як нараховує велику кількість примірників з різних галузей знань, тут є чимало періодичних видань, серед яких є фахові професійні журнали та збірники наукових праць, монографії.

В бібліотеці діє зона відкритого доступу до Інтернет – Wi-Fi  зона.

Студенти мають змогу користуватися великими масивами безкоштовної інформації, що містить Інтернет, мають доступ до нормативно-правової бази даних.

Бібліотека в інформаційному середовищі коледжу виконує дуже важливу функцію – збирання, збереження і розповсюдження видань нашого коледжу – це монографії, навчально-методичні посібники та підручники викладачів.

На сьогодні бібліотечний фонд – це сучасні підручники зі спеціальних, професійно-орієнтованих дисциплін.

Оскільки видання підручників зі спеціальних дисциплін не завжди встигає за тими змінами, які відбуваються в суспільстві, велика увага в навчальному закладі приділяється передплаті на спеціальні періодичні видання. Щорічно здійснюється підписка на 70-80 найменувань періодичних видань.