Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Виховна робота

Друк
«Якщо твої плани розраховані на  рік – сій жито,
якщо на десятиріччя – саджай дерево,
якщо на віки –  виховуй людину»

Народна мудрість

Система виховної роботи Подільський спеціальний  навчально-реабілітаційний  соціально-економічний коледж

 – це  комплекс завдань, що вирішує педагогічний колектив з метою виховання  відповідальної, всесторонньо-розвиненої, національно свідомої  особистості, яка здатна до самоосвіти  і саморозвитку, прагне змінити своє життя на краще.

Діяльність навчального закладу  в цьому напрямі  визначають  Конституція України, Державна програма “Освіта” (Україна ХХІ  століття),  Закони України “Про освіту”, “Про  вищу  освіту”,  “Про основи  соціальної захищеності  інвалідів в Україні”, “Про мови в Україні”, “Про фізичну культуру і спорт”, “Програма  правової освіти  населення України”, Національна програма “Діти України”, Загальна Декларація  прав  людини, Декларація прав дитини,  Концепція виховання у національній  системі освіти,  рекомендації  Науково-методичного центру  вищої совіти МОН України та інші  директивні документи.

хореографічний гурток “Подоляночка”

Ідеалом виховання визнано гармонійно розвинену, високоосвічену, соціально-активну і національно  свідому особистість, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, національно-патріотичними поч уттями, є носієм кращих надбань культури свого народу, здатна до саморозвитку і самовдосконалення, самоутвердження у повноцінному житті.

Педагогічний колектив працює над досягненням головної мети виховання  студентської молоді – набуття молодим поколінням соціального досвіду,  удосконален

ня духовних надбань українського народу, досягнення високої культури, культури міжнаціональних відносин, формування у молоді, незалежно від  національної  приналежності, особистих рис  громадянина Української  держави, розвиненої духо

гурток кулінарних виробів  “Господарочка”

вності, фізичної, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. 

У навчальному закладі створені всі  умови для розкриття творчих здібностей та обдарувань студентів з особливими потребами.

Виховна робота зі студентською молоддю  представлена  за  наступними напрямками:

–       національно-патріотичне виховання;

–       морально-правове виховання;

–       трудове та професійне  виховання: 

–       фізичне виховання;

–       екологічне виховання;

–       сімейно-родинне виховання. драматичний гурток  “Данко”

В коледжі функціонують гуртки за інтересами:

–       літературна студія «Дивослово»; 

–       драматичний гурток  “Данко”;

–       вокальна група “Веснянка”;

–       в'язання “Рукодільниця”; 

–       хореографічний “Подоляночка”;

–       кулінарних виробів  “Господарочка”.

Останнє оновлення на Вівторок, 22 травня 2018, 15:59