Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Науково-дослідна робота коледжу

Друк

Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем провадиться науково-дослідна робота шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних матеріалів для підготовки фахівців інноваційного типу.

Студентство коледжу активно залучається до наукового життя, в закладі проводяться міжнародні науково-практичні конференції для пошуку рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії. Організовуються та проводяться наукові форуми, круглі столи, семінари, конкурси, симпозіуми.

Коледж запроваджує та забезпечує розвиток сталої традиції проведення науково-дослідних заходів в стінах коледжу (щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму»).

В Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі забезпечується інтеграція у світовий науковий простір через участь у міжнародних наукових проектах, створення об’єктів права інтелектуальної власності, участь у грантах. Розвиваються різні форми наукової співпраці із закладами вищої освіти та іншими установами України.

Здійснюється підготовка наукової літератури, а саме: монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей.

З метою оприлюднення результатів наукових досліджень проводиться випуск наукового журналу «Вектор Поділля», у якому публікуються наукові статті вчених, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів. Забезпечено участь науково-педагогічних працівників коледжу у наукових заходах, що проводяться вітчизняними та закордонними навчальними та науковими установами.

Останнє оновлення на Середа, 11 липня 2018, 15:35