Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Кафедра фінансів, економіки та економічної кібернетики

Друк

 


Кафедра фінансів, економіки та економічної кібернетики


kafedrekonom1

 

 

Адреса:


local

32300, Україна,

Хмельницька область,

м. Кам'янець - Подільський,

вул. Годованця, 13,

local

кабінет № 211

telephone

тел.: (03849) 3-26-51

fax

факс (03849) 3-26-51

posta

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуЯК НАС ЗНАЙТИ?

 


 

Історія

Кафедра фінансів, економіки та економічної кібернетики заснована у січні 2019 р. (наказ директора коледжу від 20.12.2018 р. №), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації з освітніми програмами "Економіка", "Економічна кібернетика" (спеціальність 051 «Економіка») та здійснення науково-дослідної роботи.

Основні завдання кафедри:

 1. Забезпечення  здобувачам вищої освіти системи професійної підготовки, яка  відповідає державним стандартам вищої освіти, гнучко реагує на кон’юнктуру ринку праці і направлена на соціальний захист та конкурентоспроможність випускника Коледжу.
 2. Сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців.
 3. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей студентів.
 4. Розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних та інноваційних технологій навчання.
 5. Проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних соціально-економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи.
 6. Керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах, безпосереднім організатором яких є кафедра.
 7. З лютого 2019 р. виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою фінансів, економіки та економічної кібернетики є кандидат економічних наук, доцент Годнюк Ірина Валентинівна.
 8. Викладацький склад кафедри налічує 11 осіб, з них: 2 доктори економічних наук, 9 кандидатів економічних наук, у тому числі 4 доценти.

Підготовка фахівців

Кафедра фінансів, економіки і економічної кібернетики здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

051 «Економіка»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

051 «Економіка»

ОПП "Економічна кібернетика"

 Успішно працює над розробкою освітньо-професійної програми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Після отримання диплома фахівці можуть

 • навчатись в магістратурі за галузями знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

07 «Управління та адміністрування»

 • працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.
 • працювати фінансовим директором, економістом, фінансовим аналітиком, консультантом з антикризових питань, спеціалістом з інвестиційного менеджменту, банківських установ, державних фондів соціального страхування.
 • працювати аналітиком з комп'ютерних комунікацій, фахівцем з програмного забезпечення, фахівцем з фінансово-економічної безпеки, інформаційним менеджером.
 • працювати фахівцями з економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи у сфері державних та муніципальних фінансів; в банківських установах, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей економіки, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і брокерських конторах, фінансових службах адміністрацій; в науково-дослідних установах; керівниками функціональних підрозділів.

Виконуючий обов’язки завідувача кафедриГоднюк Ірина Валентинівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, 2006 р.

Вчене звання: доцент, 2011 р.

Тема кандидатської дисертації: «Облік власного капіталу в

акціонерних товариствах АПК»

Посада: в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики, вчений секретар ВР,  викладач економічних і облікових дисциплін

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата народження: 28 вересня 1977 р.

Освіта: вища.

1. Подільська  державна аграрно-технічна академія,  1999 р.,  спеціальність  «Облік і аудит»,  кваліфікація  економіста-бухгалтера.

2. Аспірантура Подільського державного аграрно-технічного університету, 2004 р.

 

 

Детальніше →


СКЛАД   КАФЕДРИ


 

Іващук Ірина Олегівна – професор, доктор економічних наук;

Тріпак Мар’ян Миколайович – доцент, кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін, директор коледжу;

 Годнюк Ірина Валентинівна – доцент, кандидат економічних наук, викладач економічних і облікових дисциплін;

Гуменюк Ірина Леонтіївна –  кандидат економічних наук, викладач економічних і облікових дисциплін;

Тимків Андрій Олександрович - кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін;

Босненко Віталій Борисович - кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін;

Бачинська Олена Миколаївна кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін;

Сушарник Ярослав Анатолійович -  кандидат економічних наук, викладач;

 Гарбарець Ірина Алініївна – викладач економічних дисциплін;

Годованюк Альона Володимирівна – викладач економічних дисциплін;

Комарніцька Оксана Миколаївна – викладач економічних дисциплін;

Вольська Ангелія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент, викладач;

Шевчук Олександр Володимировичкандидат педагогічних наук, викладач.

Яшина Алла В’ячеславівна – викладач економічних і облікових дисциплін.

 


Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра фінансів, економіки і економічної кібернетики:

Успішно працює над розробкою освітньо-професійної програми спеціальності

 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Зусилля науково-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. Так, упродовж всього часу існування кафедри ефективно працювали наукові гуртки за тематичними напрямками.

Студенти-випускники кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Кафедрою обладнано 2 навчальних аудиторії, де здійснюється навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки з використанням професійного програмного забезпечення.

Високий професійний рівень викладацького складу, сучасна навчальна та наукова база дають підставу кафедрі фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу упевнено дивитися у майбутнє.

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ БАЗ ПРАКТИК

для проходження виробничої практики студентами

Кафедра активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки фахівців з економіки (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і провадження їх результатів в практику.


Напрямки наукових досліджень кафедри:

забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;

– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;

- забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;

– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;

– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;

– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;

– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;

– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами;

-  пенсійне і соціальне страхування в сфері фінансів;

- психологія фінансів;

- розробка та дослідження економіко-математичних моделей;

-  використання інформаційних систем і технологій у різних сферах економічної діяльності;

- аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;

- історичні аспекти розвитку економіки та фінансів;

- міжнародні стандарти та стратегії економічного розвитку в зарубіжних країнах.

Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.

world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ І ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУОстаннє оновлення на П'ятниця, 29 березня 2019, 21:51