Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Кафедра обліку і оподаткування

 

Кафедра обліку і оподаткування


Адреса:


ЯК НАС ЗНАЙТИ?local

32300, Україна,

Хмельницька область,

м. Кам'янець - Подільський,

вул. Годованця, 13,

local

кабінет № 217

telephone

тел.: (03849) 3-26-51

fax

факс (03849) 3-26-51

posta

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія

Кафедра обліку і оподаткування заснована у січні 2019 р. (наказ директора коледжу від 20.12.2018 р. № 445), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і здійснення науково-дослідної роботи.

 

 

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри


korkusko 

Коркушко Олег Никодимович - завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тема кандидатської дисертації: «Облік і аудит власного капіталу на підприємствах АПК»

Посада: завідувач кафедри

Email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата народження: 12 травня 1982 р.

Освіта: вища.

 

Детальніше


СКЛАД   КАФЕДРИ


 

Коркушко Олег Никодимович – виконуючий обов'язки завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Слободян Володимир Дмитрович -  кандидат економічних наук, доцент;

Кушнір Людмила Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент;

Свирида Ольга Василівна– викладач облікових дисциплін;

Гльос Ірина Романівна – викладач економічних дисциплін;

Герасимова Тамара Іванівна – викладач економічних дисциплін;

Шевчук Наталія Станіславівна – завідувач заочного відділення, викладач облікових дисциплін.

 

 

 

 


 

Освітня діяльність кафедри 

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою кафедрою Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Кафедра має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами. Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці до компетентностей фахівців. Впроваджує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні та інноваційні види викладання, створює умови для розвитку творчих можливостей студентів.

Кафедра обліку і оподаткування розробляє та застосовує прогресивні методи, новітні методики, інформаційні та інноваційні технології навчання. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (POSEKMOODLE), що дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет — сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання тощо.

 

 По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування» володіють такими  знанням та навиками:

 • ведення фінансового,  податкового, управлінського обліку в різних галузях господарської діяльності;
 • складання фінансової та податкової звітності;
 • калькулювання витрат та ціноутворення; ведення обліку в бюджетних, банківських установах, страхових компаніях тощо;
 • планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об'єктів та напрямів діяльності підприємств.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню: 

 • на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
 • у торговельних організаціях;
 • у страхових компаніях та консалтингових фірмах;
 • у територіальних органах Державної фіскальної служби;
 • в аудиторських фірмах;
 • у територіальних органах Державної казначейської служби;
 • в органах соціального захисту населення та регіональних митницях;
 • у банківських установах;
 • у державних органах виконавчої влади;
 • в органах  місцевого самоврядування та інших установах.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

 • бухгалтера;
 • бухгалтера-аналітика;
 • бухгалтера-ревізора;
 • судово-бухгалтерського експерта;
 • аудитора;
 • консультанта з податків та зборів;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • фінансового аналітика;
 • консультанта з антикризових питань;
 • спеціаліста з інвестиційного менеджменту;
 • головного бухгалтера, фінансового директора.

Науково-дослідна діяльність кафедри 

Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності викладацького складу кафедри. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Науковий пошук викладачів кафедри спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку та оподаткування, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової та податкової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

– модернізація та організація системи обліку підприємств України в умовах ринку;

– облік в органах пенсійного і соціального страхування;

– напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку;

– аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;

– історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності;

– стандартизація і правове регулювання обліку;

– проблематика та перспективи впровадження МСФЗ;

– правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді­яльності;

– міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах;

– облік, контроль та оподаткування: теорія та практика;

– проблема організації та методики обліку, контролю та оподаткування в бюджетних установах;

– модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі.

Цілеспрямована робота викладачів за напрямами досліджень сприяє підготовці наукових праць. Викладачі кафедри публікують монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, форумах тощо.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах. На кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з бухгалтерського обліку.

Практична підготовка фахівців з обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки фахівців з обліку і оподаткування (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів в практику.

 

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ БАЗ ПРАКТИК

для проходження виробничої практики студентами

world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ