Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Кафедра економіки, фінансів, обліку та оподаткування

Друк

Кафедра економіки, фінансів, обліку та оподаткування


kafedrekonom1

 

 

 Адреса: 


local

32300, Україна,

Хмельницька область,

м. Кам'янець - Подільський,

вул. Годованця, 13,

local

кабінет № 211

 telephone

тел.: (03849) 3-26-51,

fax

факс (03849) 3-26-51

posta

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуЯК НАС ЗНАЙТИ?

 


 

Історія

Кафедра економіки, фінансів, обліку та оподаткування заснована у вересні 2016 р. (наказ директора коледжу від 01.09.2016 р. № 144), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 051 «Економіка» та 071 «Облік і оподаткування» і здійснення науково-дослідної роботи.

Основні завдання кафедри:

 1. Забезпечення  здобувачам вищої освіти системи професійної підготовки, яка  відповідає державним стандартам вищої освіти, гнучко реагує на кон’юнктуру ринку праці і направлена на соціальний захист та конкурентоспроможність випускника Коледжу.
 2. Сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців.
 3. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей студентів.
 4. Розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних та інноваційних технологій навчання.
 5. Проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних соціально-економічних і науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи.
 6. Керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах, безпосереднім організатором яких є кафедра.
 7. З вересня 2016 р. по лютий 2017 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри була кандидат економічних наук Мазур О.О. З лютого  2017 р. виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою економіки, фінансів, обліку та оподаткування є кандидат економічних наук, доцент Слободян Володимир Дмитрович.
 8. Викладацький склад кафедри налічує 18 осіб, з них: 1 доктор економічних наук, 5 кандидатів економічних наук, у тому числі 4 доценти.

Підготовка фахівців

Кафедра економіки, фінансів, обліку та оподаткування здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

051 «Економіка»;

071 «Облік і оподаткування»

Після отримання диплома фахівці можуть

 • навчатись в магістратурі за галузями знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

07 «Управління та адміністрування»

 • працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.
 • працювати фінансовим директором, головним бухгалтером, бухгалтером-ревізором, керівником аудиторської фірми, економістом, судово-бухгалтерським експертом, податковим інспектором, фінансовим аналітиком, консультантом з антикризових питань, спеціалістом з інвестиційного менеджменту, обліковим фахівцем страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування, спеціалістом з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції.
 • працювати фахівцями з економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних та муніципальних фінансів; в банківських установах, на рівні підприємств і об'єднань різних галузей економіки, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і брокерських конторах, фінансових службах адміністрацій; в науково-дослідних установах; керівниками функціональних підрозділів.

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри


humenyk

Гуменюк Ірина Леонтіївна -завідувач кафедри, кандидат економічних наук

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Тема кандидатської дисертації: "Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки"

Посада: завідувач кафедри

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ukr.net

Дата народження: 07 вересня 1973 р.

Освіта: вища.


Детальніше →


СКЛАД   КАФЕДРИ


 

Гуменюк Ірина Леонтіївна –  завідувач кафедри, кандидат економічних наук;

Тріпак Мар’ян Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, викладач економічних дисциплін, директор;

Коркушко Олег Никодимович – заступник директора з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент;

Гарбарець Ірина Алініївна – завідувач навчально-методичного відділу, викладач економічних дисциплін;

Годованюк Альона Володимирівна – завідувач організаційно-виховного та наукового відділу, викладач економічних дисциплін;

Слободян Володимир Дмитрович -  кандидат економічних наук, доцент;

Іващук Ірина Олегівна – професор, доктор економічних наук;

Годнюк Ірина Валентинівна – вчений секретар ВР, кандидат економічних наук, доцент;

Кушнір Людмила Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат економічних наук;

Бачинська Олена Миколаївна - кандидат економічних наук;

Свирида Ольга Василівна– викладач облікових дисциплін;

Шевчук Наталія Станіславівна  – завідувач заочного відділення, викладач облікових дисциплін;

Сушарник Ярослав Анатолійович - фахівець з працевлаштування випускників навчального закладу, викладач;

Яшина Алла В’ячеславівна – викладач облікових дисциплін;

Гльос Ірина Романівна – викладач економічних дисциплін;

Комарніцька Оксана Миколаївна – викладач економічних дисциплін;

Герасимова Тамара Іванівна – викладач економічних дисциплін.

 

 


Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра економіки, фінансів, обліку і оподаткування:


Зусилля науково-викладацького складу постійно спрямовані на впровадження передових навчальних технологій та інтерактивних методів навчання студентів. Так, упродовж всього часу існування кафедри ефективно працювали наукові гуртки за тематичними напрямками.

Студенти-випускники кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.

Кафедрою обладнано 2 навчальних аудиторії, де здійснюється навчання студентів за допомогою комп’ютерної техніки з використанням професійного програмного забезпечення.

Високий професійний рівень викладацького складу, сучасна навчальна та наукова база дають підставу кафедрі економіки, фінансів, обліку та оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу упевнено дивитися у майбутнє.

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ БАЗ ПРАКТИК

для проходження виробничої практики студентами

Кафедра активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки фахівців з економіки і обліку та оподаткування (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і провадження їх результатів в практику.


Напрямки наукових досліджень кафедри:

– забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;

– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;

-     забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;

– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;

– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;

– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;

– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;

– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами;

-          облік в органах пенсійного і соціального страхування;

-          напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку;

-          аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;

-          модернізація та організація системи обліку АПК України в умовах ринку;

-          історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності;

-          стандартизація і правове ре­гу­лювання обліку;

-          проблематика та перспективи впровадження МСФЗ;

-          правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді­яль­но­сті;

-          міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах;

-          облік, контроль та аналіз: теорія та практика;

-          проблема організації та методики обліку і контролю в бюджетних установах;

-          модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі.

Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.

 Останнє оновлення на П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:04