Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Кафедра соціальної роботи та психології

Друк

Кафедра соціальної роботи та психології


kafedra_socialnoi_roboty

 

Адреса:


local

32300, Україна,

Хмельницька область,

м. Кам'янець - Подільський,

вул. Годованця, 13,

local

кабінет № 310,

telephone

тел.: (03849) 3-26-51,

fax

факс (03849) 3-26-51

posta

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуЯК НАС ЗНАЙТИ?

 


 

Історія

Кафедра соціальної роботи та психології  заснована у вересні 2016 р. (наказ директора коледжу від 01.09.2016 р. № 144), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 231 «Соціальна робота» та 053 «Психологія» і здійснення науково-дослідної роботи.

Основні завдання кафедри:

  1. Забезпечення етичного, культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України.
  2. Забезпечення високого рівня науково-теоретичної та практичної підготовки випускників, формування у них особистої культури, готовності до різносторонньої професійної діяльності у соціальній роботі Сприяння впровадженню кращого світового досвіду забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців.
  3. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей студентів.
  4. Розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних та інноваційних технологій навчання.
  5. Проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних соціально-психологічних і соціально-педагогічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи.
  6. Керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах, безпосереднім організатором яких є кафедра.

Виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою соціальної роботи та психології  є кандидат психологічних наук, доцент  Федорчук Віктор Миколайович.

Викладацький склад кафедри налічує 13 осіб, з них: 2 кандидата психологічних наук, 2 кандидата педагогічних наук, 1 кандидат соціологічних наук, 1 кандидат історичних наук  у тому числі 4 доценти.

Підготовка фахівців

Кафедра соціальної роботи та психології здійснює підготовку фахівців за спеціальностю:

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

231 «Соціальна робота»

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

231 «Соціальна робота»

053 «Психологія»

Після отримання диплома фахівці можуть

  • навчатись в магістратурі за галузями знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

07 «Управління та адміністрування»

працювати на посаді соціального працівника; реабілітолога; спеціаліста з проведення соціальних досліджень,  консультанта з соціальних,  психологічних питань, викладача,  спеціаліста центру соціальних служб для молоді, керівника дитячих об’єднань та організацій; інспектора в органах державної влади та управління; керівника спеціалізованої соціальної служби; соціального працівника – дослідника; керівника центрів, об’єднань, клубів, соціальних служб; інспектора служб у справах неповнолітніх; інспектора соціальної допомоги; менеджера соціальної роботи. 


Виконуючий обов’язки завідувача кафедри


Федорчук  В.М. - викладач психології, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук, 1982 р.

Вчене звання: доцент, 1988 р.

Тема кандидатської дисертації: «Формування активно-позитивного ставлення до праці в майбутніх робітників (на прикладі сільських ПТУ)»

Посада: в.о. завідувача кафедри соціальної роботи та психології

Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата народження: 10 вересня 1948 р.

Освіта: вища.

1.Кам'янець-Подільський  державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського, 1976 р., спеціальність "Фізика", кваліфікація учитель фізики.

 Детальніше →Склад  кафедри


Федорчук Віктор Миколайович

кандидат психологічних наук, доцент, викладач психології, завідувач кафедри;

Присакар Володимир Васильович

– кандидат педагогічних наук, доцент;
Білецька Тетяна Вікторівна
– кандидат соціологічних наук, доцент;
Лукаш Едуард Ярославович
– кандидат психологічних наук, викладач соціальних дисциплін;
Палилюлько Оксана Михайлівна
кандидат історичних наук, викладач соціальних дисциплін;
Дудченко Володимир Степанович

– кандидат філософських наук, доцент;

Дужева Олена Григорівна
– викладач соціальних дисциплін;

Сторожук Наталія Романівна  

– викладач соціальних дисциплін; 

Гуменюк Інна Миколаївна

– викладач правознавства;
Цвик Ольга Пилипівна
– викладач соціальних дисциплін;
Шкапоїд Ірина Володимирівна
– викладач соціальних дисциплін;

Кравець Василь Миколайович

– викладач фізичного виховання;

Боршуляк Наталія Сергіївна


– викладач соціальних дисциплін.
Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра соціальної роботи та психології:

*Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» спеціальність 231 «Соціальна робота»

* Рівень вищої освіти «Бакалавр» спеціальність 231 «Соціальна робота» та 053 «Психологія»

 

Процес навчання побудований на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок включення їх в професійно-орієнтовані практики, широко використовуються інтерактивні методи навчання.

Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності надають передбачені програмами підготовки практики, які реалізуються на базі різних державних та недержавних установ і організацій.

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів. Важливого значення надається й реалізації особистісних інтересів студентів.


ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ БАЗ ПРАКТИК

для проходження виробничої практики студентами


Кафедра активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки фахівців з соціальної роботи (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і провадження їх результатів в практику.

5. Напрямки наукових досліджень кафедри:

-    Соціально-політичні конфлікти в умовах трансформації українського суспільства

-    Актуальні проблеми адміністративного права ,проблеми розвитку  сімейного права 

-    Соціальне самовизначення особистості майбутнього соціального працівника

-    Шляхи покращення реабілітації дітей з особлими потребами

-    Проблема виховання у школярів  культури міжетнічних відносин в Україні 

-    Формування позитивної Я-концепції та системи ціннісних орієнтацій як передумова успішної педагогічної діяльності

Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

download


Останнє оновлення на Четвер, 24 травня 2018, 12:21