Гарбарець Ірина Алініївна

Гарбарець Ірина Алініївна

Посада: викладач економічних дисциплін, заступник директора з навчальної роботи, викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач II категорії
Email: irinagarb1976@gmail.com
Дата народження: 19 серпня 1976 р.
Коло наукових інтересів: Ринок цінних паперів в Україні: особливості розвитку та функціонування.

  1. Кам’янець-Подільський навчально-консультаційний центр Тернопільського національного економічного університету, 2010 р. базова вища освіта за спеціальністю «Економіка і підприємництво», кваліфікація з фінансів.
  2. Тернопільський національний економічний університет, 2011 р., повна вища освіта за спеціальністю «Фінанси» та кваліфікація магістра з фінансів.

В період з 2012 року по 2015 рік працювала у Тернопільському національному економічному університеті на посаді бухгалтера, завідувача бібліотечним сектором, інспектор з навчальної роботи.
З 2015 року по 2017 рік працювала в Кам’янець-Подільському планово-економічному технікумі-інтернаті (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж) – в.о. методиста, викладач-сумісник економічних дисциплін («Інвестування», «Гроші та кредит», «Фінанси», Управління витратами»).
З березня 2017 року по даний час – викладач економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 2019 року кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З вересня 2017 по серпень 2019 року працювала на посаді завідувача навчально-методичного відділу.
З вересня 2019 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи.

Публікації тез та статей в збірниках науково-практичних конференцій; керівництво та підготовка студентів до участі в конференціях, семінарах, диспутах, круглих столах тощо. Близько 10 методичних розробок та розробок занять з використанням активних методів навчання. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Гроші і кредит». Збірник тестів та завдань для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси». Тестові завдання та ситуаційні задачі з дисциплін «Фінанси, гроші та кредит».

З 20.05.2021 р. є членом Громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»,  (паспорт № 004474).

  1. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Фінанси», тема «Особливості розвитку страхового ринку України», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
  2. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з начальної дисципліни «Гроші та кредит», тема «Аналіз валютного курсу України в умовах кризису», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
  3. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Інвестування», тема «Кредитно-інвестиційна діяльність банків України», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
  4. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Управління витратами», тема «Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції», 12.11.2018 – 12.12.2018, свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.12.2018р. № 24
  5. Міністерство освіти і науки України “Особливості сучасного освітнього середовища. Онлайн інструменти та ресурси викладача. НУШ.”, тема “Створення якісної презентації та розробка власного шаблону” 23.07.2020-24.07.2020; Сертифікат №997953942-8 від 27.07.2020р.
  6. Міністерство освіти і науки України Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти Навчання за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи “Ефективне управління освітнім процесом”; тривалість навчання – 16 годин; Сертифікат СС38282994/2758-20 від 10.12.2020р.
  7. Стажування на виробництві (за напрямом “Фінанси гроші та кредит”) на базі ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат» з 11 січня по 19 лютого 2021 року. Довідка №82 від 19 лютого 2021р. (90 годин).
  8. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, навчання за програмою підвищення кваліфікації “Сучасні ІКТ в освіті” (цифрова компетентність) з 19 лютого 2021 р. по 06 березня 2021 р. (30 годин) Свідоцтво ПК №1724
Translate