Герасимова Тамара Іванівна

Герасимова Тамара Іванівна

Посада: викладач облікових дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Дисципліни що викладає: «Економічний аналіз», «Фінанси підприємства», «Казначейська справа», «Контроль і ревізія».
Email: tamarakp59@ukr.net
Дата народження: 13 квітня 1959 р.
Коло наукових інтересів: методика економічного аналізу діяльності підприємств; економічний аналіз, як інструмент управлінських рішень; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика; проблеми молоді з інвалідністю в умовах з економічною нестабільністю, «Методика економічного аналізу діяльності підприємств; фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів: теорія, методологія, практика».

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Економіка та організація побутового обслуговування», кваліфікація інженер – економіст.

– бухгалтер, економіст, головний бухгалтер, викладач в закладах м. Кам’янець-Подільського (коледж харчової промисловості, медичне училище та управління охорони здоров’я);
– з 1991 року по 2001 рік контролер-ревізор, головний контролер-ревізор, заступник начальника контрольно-ревізійного відділу в м. Кам’янець-Подільському.
– з 2005 року по 2011 рік головний контролер – ревізор контрольно-ревізійного управління у Хмельницькій області (Державна аудиторська служба в Хмельницькій області).
– 2012 – 2018 рр. – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування.
– з січня 2019 р. – по даний час – викладач кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Розроблено близько 55 методичних розробок теоретичних та практичних занять, збірників тестових завдань та задач з дисциплін: «Економічний аналіз», «Контроль і ревізія», «Фінанси підприємства, «Казначейська справа».
Публікації 18 тез та 5 статей в збірниках науково-практичних конференцій та в науковому журналі Вектор Поділля / [Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу] /; участь у складі редколегії журналу «Студентський вектор Поділля»; керівництво та підготовка студентів до участі: в конференціях, семінарах, диспутах, конкурсах науково-дослідних робіт, круглих столах тощо.
Написано та оформлено методичних розробок і методичних рекомендацій, зокрема: Методична розробка відкритого практичного заняття з навчальної дисципліни «Економічний аналіз» на тему: «Аналіз обсягів і динаміки товарної продукції, асортиментно-структурний аналіз обсягу виробництва продукції та аналіз якості продукції»; Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять з курсу навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 051 «Економіка»; Методичні рекомендації та завдання для вивчення курсу навчальної дисципліни «Казначейська справа» для студентів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування».

1. 16.02.2015 р.-16.03.2015 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі управління персоналом та економіки праці за програмою підвищення кваліфікації, тема «Застосування різних напрямів проведення економічного аналізу суб’єктів господарювання за допомогою ІТ-технологій при викладанні дисципліни економічний аналіз»;
2. 01.10.2015 р.-30.10.2015 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі на кафедрі фінансів і кредиту за програмою підвищення кваліфікації, тема «Методика формування у майбутніх фахівців базових знань щодо сутності та ролі казначейського механізму обслуговування державних та місцевих бюджетів» та на кафедрі обліку і аудиту за програмою підвищення кваліфікації, тема «Поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю при викладанні дисципліни фахової підготовки облікового циклу»;
3. 19.09.2016 р.-19.03.2017 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування за програмою підвищення кваліфікації, тема «Система методичних підходів та практичних форм навчання при викладанні дисципліни «Фінанси підприємства».
4. 15.12.2018 р. – 28.02.2019 р. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти, тема: «Використання здоров’язберігаючих технологій в спеціальному навчальному закладі».

Нагороди: Заохочувалася подяками директора коледжу та нагороджувалась грамотами Народного депутата України, Департаменту освіти Хмельницької ОДА, Хмельницької обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України.

Translate