Годованюк Альона Володимирівна

Годованюк Альона Володимирівна

Посада: викладач економічних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії
Email: alyonaVG@i.ua
Дата народження: 13 жовтня 1984 р.
Освіта: вища

1. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2007 р., напрям підготовки «Менеджмент», кваліфікація бакалавра з менеджменту
2. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2008 р., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст
3. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», 2012 р., спеціальність «Економіка та управління підприємствами», аспірантура по кафедрі економіки, обліку та аудиту

2008 р. – 2014 р. – викладач економічних дисциплін кафедри економіки та менеджменту Кам’янець-Подільської філії ПВНЗ «Європейський університет»
2014 р. – по даний час – викладач економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
01.09.2016 р. – 31.08.2017р. – викладач економічних дисциплін, завідувач відділення Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж).
З 01.09.2017. – 2018 рр. – викладач економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування, завідувач організаційно-виховного та наукового відділу Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З січня 2019 р. – викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Педагогічний стаж: 10 років

Публікації: 34 наукових праць, 18 тез, 26 творчо-пошукових робіт зі студентами в збірниках науково-практичних конференцій та науковому журналі: Вектор Поділля / [Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу/; участь у складі редколегії журналу «Студентський вектор Поділля»; керівництво та підготовка студентів до участі: в конференціях, семінарах, диспутах, конкурсах науково-дослідних робіт, круглих столах тощо.

Розроблено близько 45 методичних розробок теоретичних та практичних занять, збірників тестових завдань та задач з дисциплін: «Політична економія», «Економічна теорія», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Фінанси підприємства», «Економіко-організаційні основи бізнесу», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка соціальної роботи», «Технології», «Фінансовий менеджмент», «Фінансовий облік», «Організація та облік соціальних виплат», «Економічний аналіз», «Логістика», «Аналіз господарської діяльності». Написано та оформлено методичні розробки і методичні рекомендації, зокрема: Методична розробка заняття у формі квесту «У пошуках економічних істин» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка заняття у формі ток-шоу «Економічне хто зверху?» з навчальної дисципліни «Політична економія»; Методична розробка тренінгового заняття «Криптовалюта: сутність та перспективи поширення» з навчальної дисципліни «Політична економія», Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів денної форми навчання за ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальностей  051 «Економіка» та 072 «Облік і оподаткування»; Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної форми навчання за ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 231 «Соціальна робота»; Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економіко-організаційні основи бізнесу» для студентів заочної форми навчання за РВО «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти» спеціальності 072 «Облік і оподаткування»; Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів денної та заочної форми навчання за РВО «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти» спеціальності 072 «Облік і оподаткування»; Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної та заочної форми навчання за РВО «Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти» спеціальності 051 «Економіка»; Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної форми навчання за ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 231 «Соціальна робота»; Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів денної форми навчання за ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальностей 051 «Економіка» та 072 «Облік і оподаткування»

1. 02.11.2015 р. – 30.11.2015 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі економіки підприємств за програмою підвищення кваліфікації, тема «Глобальні аспекти національного господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки»;
2. 02.11.2015 р. – 30.11.2015 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі обліку і аудиту за програмою підвищення кваліфікації, тема «Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку»;
3. 10.03.2016 р. – 11.04.2016 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі економіки підприємств за програмою підвищення кваліфікації, тема «Позитивний економічний результат виробничо-фінансової діяльності підприємства».
4. 12.11.2018 р. – 12.12.2018 р. – Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі менеджменту, публічного управління і адміністрування, свідоцтво про підвищення кваліфікації, тема «Мотиваційний менеджмент як запорука розвитку бізнесу»
5. 15.12.2018 р. – 28.02.2019 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, на кафедрі корекційної педагогіки та інклюзивної освіти та на кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, свідоцтво про підвищення кваліфікації, теми «Музика як засіб корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку» та «Корекційна спрямованість занять з фізичної культури з дітьми із затримкою психічного розвитку»
6. 18.03.2019 р. – 18.04.2019 р. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, тема «Фундаментальні характеристики економічної теорії», свідоцтво про підвищення кваліфікації

Translate