Бачинська Олена Миколаївна

Бачинська Олена Миколаївна

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: «Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах формування якості освітніх послуг»
E-mail: Helena_kozak@ukr.net
Дата народження: 17 березня 1986 р.
Освіта: вища.
Коло наукових інтересів: економіка освіти, економіка праці, педагогіка і психологія вищої школи.

Кам’янець-Подільський державний університет, 2007 р., базова вища освіта за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація бакалавр з економіки підприємства
Подільський державний аграрно-технічний університет, 2008 р., повна вища освіта за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація магістр з економіки підприємства

2008-2010 рр. – асистент кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
2009-2014 рр. – аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету
З 2017 р. – по даний час – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 2019 року кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Наукові доробки: 42 наукові праці, в тому числі 12 публікацій у фахових виданнях , участь в 1 колективній монографії, 1 монографія у співавторстві, 3 статті у не фахових виданнях, 25 публікацій у збірниках тез науково-практичних конференцій.
Заступник головного редактора наукового журналу «Вектор Поділля» (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж)
Член редакційної колегії збірника тез І Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019 р.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки», тема: «Інклюзивна освіта в Україні, проблеми та перспективи розвитку», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 року КП 02125616/33-19 (15.12.2018 – 28.02.2019)

Translate