Заступники директора


Гарбарець Ірина Алініївна

 Посада: заступник директора з навчальної роботи, викладач економічних дисциплін

 Кваліфікаційна категорія: викладач II категорії

 Email: irinagarb1976@gmail.com

 Дата народження: 19 серпня 1976 р.

Коло наукових інтересів: Ринок цінних паперів в Україні: особливості розвитку та функціонування.

 1. Кам’янець-Подільський навчально-консультаційний центр Тернопільського національного економічного університету, 2010 р. базова вища освіта за спеціальністю «Економіка і підприємництво», кваліфікація з фінансів.
 2. Тернопільський національний економічний університет, 2011 р., повна вища освіта за спеціальністю «Фінанси» та кваліфікація магістра з фінансів.

В період з 2012 року по 2015 рік працювала у Тернопільському національному економічному університеті на посаді бухгалтера, завідувача бібліотечним сектором, інспектор з навчальної роботи.
З 2015 року по 2017 рік працювала в Кам’янець-Подільському планово-економічному технікумі-інтернаті (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж) – в.о. методиста, викладач-сумісник економічних дисциплін («Інвестування», «Гроші та кредит», «Фінанси», Управління витратами»).
З березня 2017 року по даний час – викладач економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 2019 року кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З вересня 2017 по серпень 2019 року працювала на посаді завідувача навчально-методичного відділу.
З вересня 2019 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи.

Публікації тез та статей в збірниках науково-практичних конференцій; керівництво та підготовка студентів до участі в конференціях, семінарах, диспутах, круглих столах тощо. Близько 10 методичних розробок та розробок занять з використанням активних методів навчання. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Гроші і кредит». Збірник тестів та завдань для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси». Тестові завдання та ситуаційні задачі з дисциплін «Фінанси, гроші та кредит».

 1. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Фінанси», тема «Особливості розвитку страхового ринку України», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
 2. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з начальної дисципліни «Гроші та кредит», тема «Аналіз валютного курсу України в умовах кризису», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
 3. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Інвестування», тема «Кредитно-інвестиційна діяльність банків України», 19.09.2016 – 19.03.2017, наказ університету від 15.09.2016р. №134
 4. Подільський державний аграрно-технічний університет, на кафедрі фінансів, банківської справи і страхування з навчальної дисципліни «Управління витратами», тема «Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції», 12.11.2018 – 12.12.2018, свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.12.2018р. № 24

Гуменюк Ірина Леонтіївна

Посада: заступник директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, кандидат економічних наук, викладач економічних і облікових дисциплін
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Тема кандидатської дисертації: “Розвиток особистих селянських господарств в умовах національної економіки“
Кваліфікаційна категорія: вища категорія
Email: vons–irina@ukr.net
Дата народження: 07 вересня 1973 р.
Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми обліку та оподаткування в умовах інклюзії.

Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1995 р., кваліфікація економіста-бухгалтера.

05.05.1995 р. – 30.10.1995 р. – бухгалтер, КСХП «Обрій».
30.10.1995 р. – 01.09.2000 р. – асистент кафедри організації виробництва, Подільська державна аграрно-технічна академія.
01.09.2000 р. – 01.09.2010 р. – старший викладач кафедри аудиту та економічного аналізу, Подільська державна аграрно-технічна академія.
01.09.2010 р. – 02.07.2016 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту, Подільська державна аграрно-технічна академія.
01.12.2016р. – по даний час – викладач облікових дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування (з 2019 року кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики) Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З лютого 2019 р. – перебуває на посаді заступника директора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності.

Видано біля 60 статей, тез, понад 60 методичних розробок та науково-методичний посібник «Аудит». Являюсь членом федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, членом федерації бухгалтерів, аудиторів і фінансистів АПК, САРА.

      Інші види наукової роботи:

 1. Заступник головного редактора наукового збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019 р.
 2. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля:. / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2018р.
 3. Член редакційної колегії збірника тез доповідей за матеріалами міжнародного молодіжного форуму «Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному розвитку суспільства», 28 лютого 2018 р
 4. Член редакційної колегії наукового журналу Вектор Поділля / Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019р.
 5. Член редакційної колегії збірника тез І Міжнародної наукової студентської конференції: Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: (15-16 листопада 2019 р.). У 3 Т. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2019 р.
 1. 01.04.2015р.-14.04.2015р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, тема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»;
 2. 01.02.2016р.-01.03.2016р. – ТзОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат». напрямок: «Аудит», «Внутрішньогосподарський контроль».
 3. 03-18.04.2018 р. – стажування в Вищій соціально-економічній школі в Пшеворську (м.Пшеворськ, Польща), тема «Modern teaching methods in economics on the EU educational market».
 4. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки», тема «Інклюзивна освіта в Україні та Європі, перспективи розвитку сучасної освіти», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 року КП02125616/147-19 з 15.12.2018-28.02.2019р.р
 5. 5.11-27.12.2019 року фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Кучер Олександр Миколайович

Посада: заступник директора з питань реабілітації, розвитку і АГР (господарські питання)

Кваліфікаційна категорія: 

Email: allure283@i.ua

Дата народження: 28.09.1988 р.

У 2010 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво» та здобув кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства.
У 2011 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет і отримав повну вищу освіту за напрямком підготовки «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.

З 2015 року і дотепер працює на посаді заступника директора з питань реабілітації, розвитку і АГР(господарські питання).

Здобутки: У 2018 році отримав посвідчення Кандидата у майстри спорту України з хортнигу.


Translate