База освітнього процесу

 Для вирішення основних завдань підготовки конкурентноспроможних спеціалістів у Подільському спеціальному навчально-ребілітаційному соціально-економічному коледжі створено потужну матеріально-технічну та методичну базу.

    Матеріально-технічна база коледжу  це:

– навчальний корпус – 5287,7 кв. м.;

– гуртожиток – 3404,9 кв. м.;

– фізкультурно-спортивна та реабілітаційна база (розміщена  на площах навчального корпусу та гуртожитку), включаючи спортивний майданчик – 773,06 кв. м.;

– перехідна галерея (перехід) між навчальним корпусом та гуртожитком – 216,4 кв. м.;

– господарсько-складські приміщення – 242,7 кв. м.

    Навчальний  корпус –  це  чотириповерхова   будова, в якій на першому поверсі знаходяться службові приміщення, бібліотека,  читальна зала, їдальня,  спеціалізовані навчальні аудиторії  та блок житловий кімнат для проживання студентів денної форми навчання, які переміщаються на візках,  частина спортивно-реабілітаційного центру (спортивна  зала для ігрових видів спорту, силова зала,  приміщення для викладачів фізичного виховання та тренерів), актова зала.

    На другому, третьому, четвертому  поверхах розміщені навчальні аудиторії (кабінети) та лабораторії тощо. У 2003 році повністю реконструйовано ІІІ поверх навчального корпусу та·введено в·експлуатацію 10 навчальних кабінетів для спеціальності «Соціальна робота».

    Відповідно до навчальних планів в коледжі  створено і обладнано 38 сучасних навчальних кабінетів, 3 спеціалізовані комп’ютерні лабораторії. Площа навчальних приміщень становить  – 2596,85 кв. м.

    Площа навчальних приміщень на одного здобувача освіти з врахуванням двох змін навчання та з врахуванням ліцензійних обсягів дійсних ліцензій становить в середньому –  3,3  кв. м. та 2,5 кв. м.

  Навчальні приміщення обладнані необхідними навчальними меблями, приладами, навчальними та методичними матеріалами у відповідності з нормативами та вимогами навчальних програм. В окремих навчальних кабінетах  та лабораторіях  коледжу  є  проекційна апаратура, відеомагнітофони, телевізори, магнітофони, мультимедійна техніка.

   Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням  становить 37%.

   Спеціалізовані комп’ютерні лабораторії оснащені в цілому 25 сучасними машинами із строком експлуатації не більше 8-ми років.

   Коледж – з огляду на контингент студентів (понад 70% контингенту – особи з інвалідністю) – забезпечив у відповідності до державних будівельних норм України (Доступність будинків і споруд для мало мобільних груп населення ДБН В.2.2. – 17:2006)  студентам повну доступність навчальних та інших приміщень: облаштовано  глибину тамбурів, ширину коридорів, дверних прийомів, пандусів, посадкові місця для студентів з інвалідністю  у їдальні, актовій, спортивних залах.

   Соціально-побутова інфраструктура Коледжу відповідає вимогам, встановленими Ліцензійними  умовами  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

 Діють сучасний· кабінет ТЗН, методичний кабінет, кабінет мультимедійних технологій навчання.

  Створено потужний інформаційний центр, що включає бібліотеку, 2 читальних зали, філію бібліотеки у гуртожитку коледжу, 2 кабінети автоматизованого·робочого місця спеціаліста. Інформаційний центр комп’ютеризовано та підключено до мережі Інтернет. Ресурси інформаційного центру складають: фонд комп’ютерних програм, який налічує професійні прикладні програми (1с: підприємство, 1-с: бухгалтерія) та понад 50 власних програмних продуктів, комп’ютерні бази статистичних даних, електронні підручники, фонд навчальних лекцій на паперових та електронних носіях, збірка навчальних презентацій та фонд підручників тощо.

   Навчально-матеріальна база вищого навчального закладу постійно оновлюється та удосконалюється.

Translate