Запобігання корупції

    Корупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. 

        Ознаками корупційних діянь є:

  • безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;
  • наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;
  • використання особою свого становища всупереч інтересам держави;
  • корислива мета або інша зацікавленість особи;
  • незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.

    За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені вище, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Translate