Запобігання корупції

    Корупція – це використання особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди. Розгорнуте визначення містить ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції».

    Корупційним правопорушенням вважається умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

      Ознаками корупційних діянь є:

  • безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим охоронюваним законом інтересам держави;
  • наявність у особи умислу на вчинення дій (бездіяльність), які об’єктивно завдають шкоду охоронюваним законом інтересам держави;
  • використання особою свого становища всупереч інтересам держави;
  • корислива мета або інша зацікавленість особи;
  • незаконне одержання особою благ (матеріальних та нематеріальних), послуг, переваг.

    За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені вище, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

     З метою отримання та удосконалення базових знань про конфлікт інтересів пропонуємо вам поглиблений онлайн-курс: «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», який покликаний підвищити ефективність виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень з урахуванням тих помилок та проблемних питань, які були виявлені під час правозастосовної практики.

     Цей онлайн-курс допоможе особам, у діяльності яких виникає конфлікт інтересів, а також тим, хто такий конфлікт інтересів зобов’язаний врегульовувати.

     Онлайн-курс “Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики”  – один із кроків на шляху до підвищення рівня доброчесної поведінки осіб, упровноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, і вирішення тих питань, які є перепонами для неухильного виконання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом.

     Для участі в онлайн-курсі необхідно зайти на сайт Prometheus“: www.prometheus.org.ua, на якому віднайти курс

 «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (постійна адреса: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI102+2019_T1/about) та зареєструватися.

    Курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» доступний цілодобово, ним можна користуватися з будь-якого комп’ютера з підключенням до мережі Інтернет. Викладач курсу бере участь в обговореннях, що відбуваються на платформі курсу.

Translate