Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін


Знання — як і небеса — належать усім. Жоден учитель не має права
приховувати їх від будь-кого, хто про них просить.
Викладання — мистецтво віддавати.
Абрахам Джошуа Гешель


Голова циклової комісії

Чупрінчук Олена Володимирівна

Посада: голова циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін, викладач суспільно-гуманітарних та соціальних дисциплін
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії
Дисципліни, які викладає: іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням, культура ділового спілкування, основи медичних знань, медико-соціальні проблеми осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціологічні методи в соціальній роботі.
Email: elenabogach37@gmail.com
Коло наукових інтересів: Психологія запам’ятовування великих об’ємів інформації за допомогою методу Mind Map; Вивчення іноземної мови в процесі аудіювання за допомогою англійських пісень; Сучасні інноваційні підходи до викладання ділової іноземної мови.
Детальніше

Історія

    Циклова комісія правових та суспільно-гуманітарних дисциплін створена у січні 2020 р. (наказ директора коледжу від 25.01.2020 р. № 22) з метою якісного провадження освітньої, методичної діяльності для підготовки фахового молодшого бакалавра за галуззю знань/спеціальністю 07 Управління та адміністрування/071 «Облік та оподаткування», 05 Соціальні та поведінкові науки/051 «Економіка», 23 «Соціальна робота»/231 «Соціальна робота».

    Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою. На всіх вікових етапах життя людини, освіта є необхідністю, вона визначає його якість, безпосередньо впливає на збереження і зміцнення здоров’я людини, її потомства, збільшення тривалості життя, а також є потужною продуктивною силою. Людина повинна навчатися впродовж усього життя, а система освіти має надавати їй такі можливості.
    Базова загальна середня освіта, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки усіх вступників, формує в них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти та профілю навчання. А якісна повна середня освіта, яку здобувають студенти на першому курсі коледжу, є тим міцним підґрунтям, яке забезпечить ефективне здобуття професійних знань і навичок для подальшого зростання в умовах сучасного ринку праці.
    Особливу роль у підготовці висококваліфікованих кадрів відіграють викладачі циклової комісії правових та суспільно-гуманітарних дисциплін, адже саме з ними вперше знайомиться майбутній студент коледжу. Викладачі є висококваліфікованими педагогами, які постійно вдосконалюють свій професійний рівень беручи участь у міжнародних, науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах та курсах підвищення кваліфікації. Завдяки злагодженій роботі викладачів і талановитої молоді, наші студенти є регулярними призерами міських та обласних олімпіад, обласних та всеукраїнських мовних конкурсів.


Translate