Редколегія журналу «Вектор Поділля»


Головний редактор 

ТРІПАК Мар’ян Миколайович, заслужений працівник освіти України, к.е.н., доцент, директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. 


Заступник головного редактора

МАРЧАК Тетяна Андріївна, к.ф.н., викладач кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу


Редакційна колегія: 

Anetta Zielińska – Dr hab., Prof.; Tadeusz Kierzyk – Dr hab., Prof.; Bożena Ryszawska – Dr hab., Prof.; Іващук І.О. – д.е.н., професор; Кундицький О.О. – д.е.н., професор; Лаврук О.В.д.держ.упр; Лопушняк Г.С. – д.е.н., професор; Лучик В.Є. – д.е.н., професор; Шандрук С.К.д.психол.н., професор; Тулай О.І. – д.е.н., доцент; Флісак К.А. – д.е.н., доцент; Скрипник А.Ю. – д.і.н., доцент; Ярощук О.В. – к.е.н., доцент; Гераймович В.Л. – к.е.н. доцент; Дерлиця А.Ю. – к.е.н., доцент; Обнявко О.В. – к.е.н., доцент; Федорчук В.М. – к. психол. н, доцент; Слободян В.Д. – к.е.н., доцент; Вольська А.О. – к.е.н., доцент; Коркушко О.Н. – к.е.н., доцент; Кушнір Л.А. – к.е.н., доцент; Годнюк І.В. – к.е.н., доцент; Білецька Т.В. – к. соц. н, доцент; Кучеров Г.Г. – к.і.н., доцент; Присакар В.В. – к.пед.н., доцент; Топорівська Я.В. – к.пед.н., доцент; Дудченко В.С. – к.філос.н., доцент; Гуменюк І.Л. – к.е.н.; Жиляк Н.В. – к.психол.н.; Лукаш Е.Я. – к.психол.н.; Киселюк М.П. – к.т.н.; Комарніцька Л.М. – к.філол.н; Марчак Т.А. – к.філол.н; Тимків А.О. – к.е.н.; Лаврук Н.А.к.е.н.; Палилюлько О.М. – к.і.н.

Технічний редактор 

Шевчук О.В., к. пед. н.


ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СТАТЕЙ

У ЖУРНАЛІ «ВЕКТОР ПОДІЛЛЯ»

З метою забезпечення високого наукового рівня та якості статей, що публікуються в журналі «Вектор Поділля», усі матеріали, які надходять до редакції, проходять обов’язкове рецензування.

Журнал дотримується міжнародних стандартів етики публікацій відповідно до міжнародних етичних правил Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication ethics).

Статті, подані до журналу, рецензуються конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє “сліпе” рецензування, коли ані автор, ані рецензент не знають імен одне одного). Контактування автора та рецензентів відбувається виключно через листування електронною поштою з відповідальним секретарем редакції.

Статті, що надходять до редакції, перевіряються на відповідність вимогам до структури та оформлення матеріалу, після чого надсилаються рецензентам, яких призначає Головний редактор зі складу редакційної колегії, чи запрошує зовнішніх рецензентів.

За результатами ознайомлення з рукописом статті рецензенти надсилають до редакції одну з рекомендацій:

  1. Рекомендувати статтю.
  2. Рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання автором з урахуванням зауважень.
  3. Рекомендувати статтю до публікації після докорінного перероблювання (в цьому випадку стаття надсилається на повторне рецензування).
  4. Рекомендувати відмовити у публікації статті із зазначенням причин такого рішення.

Редакція надсилає автору рекомендації рецензента електронною поштою. Автор, отримавши рекомендації, бере їх до уваги та доопрацьовує чи переробляє статтю, або надсилає обґрунтовану відмову від прийняття рекомендацій (зауважень) рецензентів.

Після виправлення зауважень, або прийняття обґрунтування автора, Редакційна колегія приймає остаточне рішення щодо публікації статті.

Усі авторські права зберігаються за авторами статей.


Translate