Загальна інформація


«Вектор Поділля» – це періодичний науковий журнал, заснований у 2018 році Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем.
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 23256-13096Р від 04.04.2018 р.
ISSN: 2617-1112 (Print)
Періодичність: 1 раз на рік.
Метою журналу «Вектор Поділля» є висвітлення результатів досліджень у галузі економіки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії.

Тематична спрямованість журналу:

1. Економіка та управління національним господарством в умовах інклюзії.
2. Облік, аналіз та аудит: національні особливості та європейські тенденції для сучасної молодої людини з фізичними обмеженими можливостями.
3. Гроші, фінанси і оподаткування в умовах рівноправної участі усіх громадян у соціумі.
4. Демографія, економіка праці та соціальна економіка в умовах розширення прав та повноважень людей з фізичними обмеженими можливостями.
5. Соціальна робота та соціальний захист.
6. Психологія та педагогіка в умовах спеціальної освітньої діяльності.
7. Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії.
8. Нормативно-правове забезпечення та стан правового регулювання соціальної роботи та спеціальної освіти.

    Редколегія видання здійснює внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює із закладами вищої освіти України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Адреса редакції:
вул. Годованця, 13, м. Кам’янець-Подільський, Україна, 32300
Електронна пошта: vektor.podillya@ukr.net
Офіційний сайт: http://posek.km.ua
тел. 097-373-88-38

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІTranslate