Свирида Ольга Василівна

Свирида Ольга Василівна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: olgasvirida77@gmail.com
Дата народження: 30 червня 1977 р.
Коло наукових інтересів: «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, методологія, практика».

Подільська державна аграрно-технічна академія, 1999 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіста-бухгалтера.
Подільська державна аграрно-технічна академія, 2002 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістра обліку і аудиту.

2001 – 2016 рр. – викладач облікових дисциплін Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж); обіймала посаду голови циклової комісії облікових дисциплін (2012-2017 рр.).
2017 – 2018 рр. – викладач облікових дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З січня 2019 р. і дотепер – викладач облікових дисциплін кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Навчально-методичні посібники:

 1. Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.
 2. Скрипник А. Ю., Коркушко О. Н., Лаврук О. В., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С., Герасимова Т. І. Бухгалтерський (фінансовий) облік та контроль у схемах і таблицях: історія та сьогодення : навч.-метод. посібник. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж / Кам’янець-Подільський. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2020. 310 с.

Статті:

 1. Свирида О.В. Особливості розрахунку та обліку допомоги по тимчасовій втраті працездатності за новими правилами // Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату:«Вектор». Вип.1. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2016. С. 27-287.

Науково-дослідні роботи участь у конференціях і семінарах

 1. Свирида О.В. Фінансова звітність за сегментами та вимоги до її формування // Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2 (14-16 березня 2017 р., м.Кам’янець-Подільський.). Тернопіль: Крок, 2017. С. 259-262.
 2. Свирида О.В. Роль інформаційних (комп’ютерних) технологій в забезпеченні ефективного управління обліковим процесом в умовах інклюзії // Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. Вип.2. (24-25 квітня 2017 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. С. 96-98.
 3. Свирида О.В. Безнадійна заборгованість: виникнення та методи списання. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2 (20-22 березня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський.). Тернопіль: Крок, 2018. С. 212-214.
 4. Свирида О.В. Використання методу аналізу конкретних ситуацій (кейс-методу) при викладанні облікових дисциплін в умовах інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції. (26-27 квітня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2018. С. 260-262.
 5. Свирида О.В., Марковська Н.В. Особливості обліку формування та використання прибутку підприємств. Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. (13-14 грудня 2018 р., м.Одеса). Одеса: ОДАБА. С.455-459.
 6. Свирида О.В. Облік витрат основного виробництва та шляхи його удосконалення. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019. С. 92-96.
 7. Свирида О. В. Впровадження сучасних інформаційних систем як один із напрямів підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. (19-20 квітня 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.156-159.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Горбатюк О.М. Інформаційні технології організації бухгалтерського обліку // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали студентської Інтернет-конференції. (м.Кам’янець-Подільський, 23 листопада 2015 р.). Кам’янець-Подільський, 2015, С. 283-289
 2. Горбатюк О.М. Історичні аспекти розвитку фінансової звітності та сучасні орієнтири // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки: збірник тез та виступів Всеукраїнської, наукової конференції для студентів вищих начальних закладів України І-ІІ ріні акредитації (м.Львів, 21-22 квітня 2016 р.). Львів, 2016. С.104-107
 3. Бута О.О.Облікова політика як методологічна основа управління підприємством // Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки: матеріали всеукр. наукової конференції ( м.Львів, 19-20 квітня 2017 р.). Львів, 2017. С. 116-118.
 4. Гончарук Н.А. Конфлікти в організації та їх вирішення // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку: матеріали ІІ науково-практ. конференції з міжнар. участю (м.Житомир, 29 листопада 2017 р.). Житомир, 2017. С. 67-69.
 5. Охотська А.С. Оптимізація ведення обліку виробничих запасів. Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки: матеріали ІІІ всеукр. наукової конференції (м.Львів, 30 квітня 2018 р.). Львів, 2018. С. 32-35.
 6. Калинюк В.Б. Перспективи розвитку грошової системи України: готівкові чи безготівкові розрахунки. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практ. конференції молодих учених і студентів (м.Київ, 27 листопада 2018 р.). Київ, 2018. С. 101-103.
 7. Боршуляк І.М. Проблеми обліку фінансових результатів та шляхи їх вирішення. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019. С. 3-6.
 8. Чобан М.В. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні: практика, проблеми і перспективи. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019. С. 397-401.
 9. Чобан М.В. Облікова політика як важливий інструмент правильного ведення обліку на підприємствах. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнар. наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.86-88.
 10. Гораш І.Р. Сучасні інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнар. наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.22-24.
 11. Охотська А.С. Сімейна бухгалтерія: планування доходів і витрат. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнар. наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.210-213.
 12. Науменко М.П. Електронна комерція Україні: стан, перспективи та напрямки розвитку. Проблеми та перспективи розвит ку підприємництва: матеріали ХІІІ Міжнар. Науково-практичної конференції (6 грудня 2019 р., м.Харків). Харків, 2019. С.22-24.
 13. Боршуляк І.М. Науково-технічний прогрес в історії сучасного світу. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: збірник матеріалів молодіжного форуму. м.Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С.19-22.
 14. Калинюк В.Б. Грошова система майбутнього: готівкові та безготівкові розрахунки. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: збірник матеріалів молодіжного форуму. м.Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С. 90-93.
 15. Ковальчук О.П. Роль освіти як фактор економічного зростання // Студентство і наука, як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави: Студентський диспут, ПСНРСЕК, 2017
 16. Бута О.О. Європейський рівень якості та доступності освіти // Студентство і наука, як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави: Студентський диспут, ПСНРСЕК, 2017
 17. Гораш І.Р. Працевлаштування – один з напрямків державної підтримки осіб з інвалідністю в Україні. Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах: Всеукраїнський економічний форум (18 жовтня 2018 року, м.Камянець-Подільський). Камянець-Подільський національний університет ім..Івана Огієнка, 2018
 18. Беженар К.Г., Гораш І.Р. Вишивка-оберіг українського народу. Економічні аспекти міжнародного стайлінгу: україсько-африканський контекст: науково-мистецька платформа (05 жовтня 2018 року, м.Камянець-Подільський). Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж.
 19. Гораш І.Р. Працевлаштування – один з напрямків державної підтримки осіб з інвалідністю в Україні. І тур конкурсу наукових робіт в сферах соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі та українсько-польських відносин. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 05 червня 2018р.
 20. Ковальчук О.П., Свирида О.В.Аналіз фінансово-господарської діяльності коледжу за 2014-2017 рр.// Конкурс студентських науково-дослідних робіт – 2017. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2017
 1. Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра інформаційних технологій, тема «Інформаційно-комунікаційні технології управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців економічного профілю», Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 30.10.2015 р. № 211-05
 2. Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра обліку і аудиту, тема «Удосконалення педагогічної та науково-фахової майстерності з фінансового обліку. Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 11.04.2016 р. № 28-03
 3. Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра інформаційних технологій, тема «Використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування», Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 20.03.2017 р. № 134-08
 4. Освітній центр комп’ютерних технологій, курс «Комп’ютерні cиcтеми бухгалтерського обліку», Свідоцтво від 16.11.2018р. № ОКН-11-01
 5. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки», тема «Поглиблення теоретичних знань, удосконалення практичних умінь та навичок з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки. Формування толерантного ставлення до впровадження інклюзивного навчання у закладах вищої освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 р. № КП 02125616/44 9-19
 6. Тернопільський національний економічний університет, кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, тема «Впровадження інноваційних методів та технологій при викладанні дисциплін обліково-економічного спрямування», Довідка № 54 від 02.03.2020р.
Translate