Свирида Ольга Василівна

Свирида Ольга Василівна

Посада: викладач кафедри обліку і оподаткування
Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії
Email: olgasvirida77@gmail.com
Дата народження: 30 червня 1977 р.
Коло наукових інтересів: «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, методологія, практика».

Подільська державна аграрно-технічна академія, 1999 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація економіста-бухгалтера.
Подільська державна аграрно-технічна академія, 2002 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістра обліку і аудиту.

2001 – 2016 рр. – викладач облікових дисциплін Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату (тепер – Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж); обіймала посаду голови циклової комісії облікових дисциплін (2012-2017 рр.).
2017 – 2018 рр. – викладач облікових дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
З січня 2019 р. і дотепер – викладач облікових дисциплін кафедри обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Підручник: Коркушко О. Н., Годнюк І. В., Кушнір Л. А., Свирида О. В., Шевчук Н. С. Бухгалтерський (фінансовий) облік у схемах і таблицях : навч.-метод. посібник. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2019. 245 с.

Статті:

 1. Свирида О.В. Особливості розрахунку та обліку допомоги по тимчасовій втраті працездатності за новими правилами // Збірник науково-методичних праць Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату:«Вектор». Вип.1. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2016. С. 27-287.

Науково-дослідні роботи участь у конференціях і семінарах

 1. Свирида О.В. Фінансова звітність за сегментами та вимоги до її формування // Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2 (14-16 березня 2017 р., м.Кам’янець-Подільський.). Тернопіль: Крок, 2017. С. 259-262.
 2. Свирида О.В. Роль інформаційних (комп’ютерних) технологій в забезпеченні ефективного управління обліковим процесом в умовах інклюзії // Збірник науково-методичних праць Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнар. наук.-практ. конференції. Вип.2. (24-25 квітня 2017 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. С. 96-98.
 3. Свирида О.В. Безнадійна заборгованість: виникнення та методи списання. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.2 (20-22 березня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський.). Тернопіль: Крок, 2018. С. 212-214.
 4. Свирида О.В. Використання методу аналізу конкретних ситуацій (кейс-методу) при викладанні облікових дисциплін в умовах інклюзії. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції. (26-27 квітня 2018 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2018. С. 260-262.
 5. Свирида О.В., Марковська Н.В. Особливості обліку формування та використання прибутку підприємств. Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. (13-14 грудня 2018 р., м.Одеса). Одеса: ОДАБА. С.455-459.
 6. Свирида О.В. Облік витрат основного виробництва та шляхи його удосконалення. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019. С. 92-96.
 7. Свирида О. В. Впровадження сучасних інформаційних систем як один із напрямів підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. (19-20 квітня 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.156-159.

Керівництво науковою роботою студентів

 1. Горбатюк О.М. Інформаційні технології організації бухгалтерського обліку // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали студентської Інтернет-конференції. (м.Кам’янець-Подільський, 23 листопада 2015 р.). Кам’янець-Подільський, 2015, С. 283-289
 2. Горбатюк О.М. Історичні аспекти розвитку фінансової звітності та сучасні орієнтири // Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки: збірник тез та виступів Всеукраїнської, наукової конференції для студентів вищих начальних закладів України І-ІІ ріні акредитації (м.Львів, 21-22 квітня 2016 р.). Львів, 2016. С.104-107
 3. Бута О.О.Облікова політика як методологічна основа управління підприємством // Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки: матеріали всеукр. наукової конференції ( м.Львів, 19-20 квітня 2017 р.). Львів, 2017. С. 116-118.
 4. Гончарук Н.А. Конфлікти в організації та їх вирішення // Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку: матеріали ІІ науково-практ. конференції з міжнар. участю (м.Житомир, 29 листопада 2017 р.). Житомир, 2017. С. 67-69.
 5. Охотська А.С. Оптимізація ведення обліку виробничих запасів. Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств в умовах трансформації національної економіки: матеріали ІІІ всеукр. наукової конференції (м.Львів, 30 квітня 2018 р.). Львів, 2018. С. 32-35.
 6. Калинюк В.Б. Перспективи розвитку грошової системи України: готівкові чи безготівкові розрахунки. Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практ. конференції молодих учених і студентів (м.Київ, 27 листопада 2018 р.). Київ, 2018. С. 101-103.
 7. Боршуляк І.М. Проблеми обліку фінансових результатів та шляхи їх вирішення. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019. С. 3-6.
 8. Чобан М.В. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні: практика, проблеми і перспективи. Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (25 лютого 2019 р., м.Кривий Ріг). Кривий Ріг, 2019. С. 397-401.
 9. Чобан М.В. Облікова політика як важливий інструмент правильного ведення обліку на підприємствах. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнар. наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.86-88.
 10. Гораш І.Р. Сучасні інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку в Україні. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнар. наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.22-24.
 11. Охотська А.С. Сімейна бухгалтерія: планування доходів і витрат. Молодь і науковий прогрес у соціально-економічному та освітньому просторі суспільства: матеріали І Міжнар. наукової студентської конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2019. С.210-213.
 12. Науменко М.П. Електронна комерція Україні: стан, перспективи та напрямки розвитку. Проблеми та перспективи розвит ку підприємництва: матеріали ХІІІ Міжнар. Науково-практичної конференції (6 грудня 2019 р., м.Харків). Харків, 2019. С.22-24.
 13. Боршуляк І.М. Науково-технічний прогрес в історії сучасного світу. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: збірник матеріалів молодіжного форуму. м.Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С.19-22.
 14. Калинюк В.Б. Грошова система майбутнього: готівкові та безготівкові розрахунки. Молодь і науковий прогрес в соціально-економічному розвитку суспільства: збірник матеріалів молодіжного форуму. м.Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. С. 90-93.
 15. Ковальчук О.П. Роль освіти як фактор економічного зростання // Студентство і наука, як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави: Студентський диспут, ПСНРСЕК, 2017
 16. Бута О.О. Європейський рівень якості та доступності освіти // Студентство і наука, як шлях сталого соціально-економічного розвитку держави: Студентський диспут, ПСНРСЕК, 2017
 17. Гораш І.Р. Працевлаштування – один з напрямків державної підтримки осіб з інвалідністю в Україні. Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах: Всеукраїнський економічний форум (18 жовтня 2018 року, м.Камянець-Подільський). Камянець-Подільський національний університет ім..Івана Огієнка, 2018
 18. Беженар К.Г., Гораш І.Р. Вишивка-оберіг українського народу. Економічні аспекти міжнародного стайлінгу: україсько-африканський контекст: науково-мистецька платформа (05 жовтня 2018 року, м.Камянець-Подільський). Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж.
 19. Гораш І.Р. Працевлаштування – один з напрямків державної підтримки осіб з інвалідністю в Україні. І тур конкурсу наукових робіт в сферах соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі та українсько-польських відносин. Кам’янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 05 червня 2018р.
 20. Ковальчук О.П., Свирида О.В.Аналіз фінансово-господарської діяльності коледжу за 2014-2017 рр.// Конкурс студентських науково-дослідних робіт – 2017. Кам’янець-Подільський: Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2017

1. Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра інформаційних технологій, тема «Інформаційно-комунікаційні технології управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх фахівців економічного профілю», Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 30.10.2015 р. № 211-05
2. Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра обліку і аудиту, тема «Удосконалення педагогічної та науково-фахової майстерності з фінансового обліку. Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 11.04.2016 р. № 28-03
3. Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра інформаційних технологій, тема «Використання новітніх інформаційних технологій у підготовці фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування», Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 20.03.2017 р. № 134-08
4. Освітній центр комп’ютерних технологій, курс «Комп’ютерні cиcтеми бухгалтерського обліку», Свідоцтво від 16.11.2018р. № ОКН-11-01
5. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, за освітньою програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівників закладів освіти: «Педагог з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки», тема «Поглиблення теоретичних знань, удосконалення практичних умінь та навичок з основ інклюзивної освіти і корекційної педагогіки. Формування толерантного ставлення до впровадження інклюзивного навчання у закладах вищої освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28.02.2019 р. № КП 02125616/44 9-19

Translate