Ліцензія, сертифікати

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу

 

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст,

освітнім ступенем молодший бакалавр та бакалавр

 

Translate