Освітньо-професійна програма «Психологія»

Код н/д  Компоненти освітньої програми Психологія
1. Нормативні (обов’язкові) компоненти ОПП
1.1. Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки
ЗП 01 Українська мова  (за професійним спрямуванням)
ЗП 02 Історія української державності та культури
ЗП 03 Соціологія
ЗП 04 Загальна психологія з практикумом
ЗП 05 Основи анатомії та фізіології ЦНС
ЗП 06 Історія психології
ЗП 07 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 08 Методика організації  наукових досліджень в психології
ЗП 09 Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності
ЗП 10 Філософія
ЗП 11 Психологія особистості
ЗП 12 Вікова фізіологія і валеологія
1.2. Нормативні навчальні дисципліни фахової  підготовки
ФП 01 Математичні методи та комп’ютерні технології в психології
ФП 02 Психологія розвитку і вікова психологія
ФП 03 Основи медичних знань
ФП 04 Соціальна психологія
ФП 05 Психодіагностика
ФП 06 Психологія творчості з тренінгом креативності
ФП 07 Педагогіка
ФП 08 Основи клінічної психології
ФП 09 Диференційна психологія
ФП 10 Психологічне консультування
ФП 11 Основи психокорекції з практикумом групової психокорекції
ФП 12 Основи психотерапії
ФП 13 Патопсихологія
ФП 14 Психологія емоцій з тренінгом розвитку емоційного інтелекту
ФП 15 Організаційна психологія
ФП 16 Тренінг особистісного зростання психолога
ФП 17 Психологія праці та інженерна психологія
ФП 18 Методика викладання психології
ФП 19 Експериментальна психологія
ФП 20 Сучасна політична психологія
ФП 21 Психологічна служба в системі освіти
ФП 22 Теоретико-методологічні проблеми психології
ФП 23 Психосоматика
1.3. Інші нормативні компоненти
ПН 01 Навчальна практика «Ознайомлювально-навчальна практика»
ПВ 01 Виробнича практика «Психокорекційна практика в закладах освіти»
КР 01 Курсова робота (із загальної психології)
КР 02 Курсова робота зі спеціальності
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи/Підготовка до комплексного іспиту зі спеціальності
А 01 Захист бакалаврської роботи/Комплексний іспит зі спеціальності
2. Компоненти ОПП самостійного вибору студента
2.1. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки
ЗП ВС 01 Вступ до спеціальності
Робота практичного психолога з дітьми різного віку
ЗП ВС 02 Екологія
Екологічна етика

2.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки

 

ФП ВС 24 Організація і методика проведення соціально-психологічного тренінгу
Тренінг комунікативної компетентності
ФП ВС 25 Етнопсихологія
Психологія соціальної роботи
ФП ВС 26 Психологія спілкування
Психологія кризових ситуацій
ФП ВС 27 Психологія управління
Акмеологія
ФП ВС 28 Психологія конфлікту
Гендерна психологія
ФП ВС 29 Педагогічна психологія
Психологія ПР-технологій
ФП ВС 30 Психогігієна та психопрофілактика
Психологія девіантної поведінки
ФП ВС 31 Реабілітаційна психологія
Юридична психологія
ФП ВС 32 Арт-терапія
Когнітивна терапія
ФП ВС 33 Робота психолога з сім’єю
Психологія саморегуляції
ФП ВС 34 Робота психолога з дітьми з особливими потребами
Психолінгвістика
ФП ВС 35 Психологія стресу та посттравматичного стресу
Візуальна психодіагностика
ФП ВС 36 Сучасні психотехнології впливу з основами нейролінгвістичного програмування
Технології маніпулювання свідомістю людини та техніки протидії маніпуляції

 

Translate