231 Соціальна робота

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота»


 

Код н/д

Компоненти освітньої програми

1. Нормативні (обов’язкові) компоненти ОПП

1.1. Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки

ЗП 01 Українська мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 02 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ЗП 03 Інформатика
ЗП 04 Філософія
ЗП 05 Історія української державності та культури
ЗП 06 Соціологія
ЗП 07 Основи наукових досліджень
ЗП 08 Іміджелогія
ЗП 09 Менеджмент
ЗП 10 Вступ до спеціальності
ЗП 11 Безпека праці та життєдіяльності в галузі
ЗП 12 Екологія та екологічна етика

1.2. Нормативні навчальні дисципліни фахової  підготовки

ФП 01 Історія соціальної роботи
ФП 02 Основи соціальної політики
ФП 03 Право соціального забезпечення
ФП 04 Психологія (загальна, вікова, соціальна)
ФП 05 Економіка соціальної роботи
ФП 06 Соціальна робота з сім’ями, дітьми та жінками
ФП 07 Соціальне проектування
ФП 08 Менеджмент соціальної роботи
ФП 09 Теорія соціальної роботи
ФП 10 Соціальна робота з окремими категоріями громадян
ФП 11 Психологія особистості та психодіагностика
ФП 12 Методика і технологія соціальної роботи
ФП 13 Соціальна і демографічна статистика
ФП 14 Етика соціальної роботи
ФП 15 Організація і методика соціально-психологічного тренінгу
ФП 16 Соціальне партнерство
ФП 17 Місцеве самоврядування і соціальна робота
ФП 18 Ведення професійних документів
ФП 19 Право в соціальній роботі (сімейне, трудове, адміністративне, господарське)
ФП 20 Медико-соціальні основи здоров’я
ФП 21 Психологія фінансів

1.3. Інші нормативні компоненти ОПП

ПН 01 Навчальна практика з  методики та технології соціальної роботи
ПВ 01 Виробнича практика
КР 01 Курсова робота (методика і технологія соціальної роботи)
КР 02 Курсова робота (соціальна робота з окремими категоріями клієнтів)
СО 01 Підготовка бакалаврської роботи / Підготовка до  комплексного екзамену зі спеціальності
А 01 Захист бакалаврської роботи / Комплексний екзамен зі спеціальності

2. Компоненти ОПП самостійного вибору студентів

2.1. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки

ЗП ВС 13 Культура ділового спілкування
Риторика професійної діяльності
ЗП ВС 14 Політологія
Основи економічної теорії
ЗП ВС 15 Релігієзнавство
Антропологія

2.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки

ФП ВС 22 Соціальна педагогіка
Педагогіка
ФП ВС 23 Конфліктологія
Правове регулювання соціальних конфліктів
ФП ВС 24 Соціальна психіатрія і наркологія
Патопсихологія
ФП ВС 25 Основи реабілітології
Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія
ФП ВС 26 Соціальна робота у сфері зайнятості
Соціальна робота у сфері дозвілля
ФП ВС 27 Методика організації ігрової діяльності
Теорія і методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями
ФП ВС 28 Практична психологія в системі соціальної роботи
Психологічні основи соціальної роботи
ФП ВС 29 Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки
Соціально-педагогічна профілактика правопорушень
ФП ВС 30 Соціальна терапія
Соціальний патронаж
ФП ВС 31 Соціологічні методи в соціальній роботі
Математичні методи в соціологічному дослідженні
ФП ВС 32 Соціальний захист дітей в Україні
Система соціального захисту дітей за кордоном
Translate