Яшина Алла В’ячеславівна

Яшина Алла В’ячеславівна – викладач облікових дисциплін

 

 

 

 

 

 

Яшина Алла В’ячеславівна –

Посада: викладач облікових дисциплін

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії

Emailvitkovskaja.alla@yandex.ua 

Дата народження: 14 січня 1978 р.

Освіта: вища.

 1. Львівська комерційна академія,  2001 р.,  спеціальність  «Облік і аудит»,  кваліфікація  економіст.

 2. Полтавський університет споживчої кооперації,  2005р, спеціальність «Професійне навчання», кваліфікація викладач спеціальних дисциплін за фахом “Облік і аудит”.

 3. Подільська  державна аграрно-технічна академія, 2008 р.,  спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку і аудиту.

Професійна діяльність:

2001р. – 2006р.  – викладач облікових дисциплін,  Хмельницький кооперативний технікум

2006р. – 2009р. – менеджер,  фірма «Паритет»

  

З 2010–2018 рр. – викладач облікових дисциплін  кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

З січня 2019 р. – викладач облікових дисциплін кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики.

Коло наукових інтересів: «Бухгалтерський облік: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

 Наукові доробки: Близько 10 методичних розробок та розробок занять з використанням активних методів навчання, тренінгових технологій з професійно орієнтованих дисциплін, Наскрізні задачі  навчальних практик з дисциплін «Фінансовий облік», «Інформаційні системи і технології в обліку».

Стаж педагогічної роботи – 10 років.

В Кам’янець – Подільському планово – економічному технікумі інтернаті працює з 2010 року.

З лютого 2017 року по даний час працює викладачем економічних дисциплін кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

Викладає навчальні дисципліни: фінансовий облік; гроші і кредит; економіка підприємства; інвестування; управління витратами.

 Стажування та підвищення кваліфікації:

1. 01.11.2010р. – 30.11.2010р. – ТОВ “Український кристал», тема «Управління витратам:сучасні ресурсо- та енергозберігаючі технології»;

2. 01.03.2011р. – 31.03.2011 р. – Подільський державний  аграрно-технічний університет, на кафедрі обліку і аудиту за програмою підвищення кваліфікації, тема «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: напрями наукових досліджень, методика викладання, підготовка фахівців».

3. 01.10.2015 р.-30.10.2015 р. – Подільський державний  аграрно-технічний університет, на кафедрах фінансів і кредиту та економіки підприємства за програмою підвищення кваліфікації, тема «Інформаційно-комунікаційні технології управління навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю в галузі сільського господарства в процесі вивчення облікових дисциплін»;

4. 19.09.2016 р.-19.03.2017 р. – Подільський державний  аграрно-технічний університет, на кафедрі обліку і оподаткування за програмою підвищення кваліфікації, тема «Особливості викладання облікових дисциплін та завдання професійної підготовки студентів ВНЗ».


Translate