Збірники науково-методичних праць


Збірники матеріалів конференцій, посібники, монографії, наукові видання науково-педагогічних працівників та студентів Подільського спеціального навчально-реабілітаційного
соціально-економічного коледжу


      Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – м. Кам’янець-Подільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Кафедра соціальної роботи та психології – 2020. – 90 с.
    Збірник містить тези доповідей за матеріалами Всеукраїнського науково-практичного семінару «Психічне здоров’я персоналу освітніх організацій та його профілактика», який відбувся 05 грудня 2019 р. (Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, кафедра соціальної роботи та психології, м. Кам’янець-Подільський), з актуальних питань сучасної психологічної науки, освіти та соціальної реабілітації та профілактики психічних захворювань.
    Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вишів тобто фахівців соціономічних професій. 

pdf

    За результатами І та ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», які проходять щорічно у квітні в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі, виходять друком збірники матеріалів конференцій. Так, збірники містять тези, в яких зосереджено увагу на актуальних питаннях сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії.

pdf

   Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем засновано науковий журнал “Вектор Поділля”. Програмні цілі «Вектора Поділля» – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії. Викладачі Подільського спеціального коледжу, а також науковці, аспіранти, докторанти, студенти з різних куточків України можуть поділитися своїми науковими досягненнями та пошуками на сторінках нашого видання «Вектор Поділля».
    Крім збірників наукових праць викладачі коледжу активно поповнюють ресурси бібліотеки навчально-методичними матеріалами викладачі коледжу.


    Скарбниця бібліотеки Подільського спеціального коледжу поповнилась надзвичайно цінним науковим доробком, сучасним новим навчально-методичним посібником «Психологія фінансів», автор-укладач – Мар’ян Миколайович Тріпак, директор коледжу, к.е.н., доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування коледжу.
   Метою навчально-методичного посібника є висвітлення основних положень фінансової науки на стику психологічної мислидіяльності, яка слугує подальшому розкриттю і деталізації емоцій суб’єктів фінансових індивідуумів в економічному соціумі. Найважливішими інструментами регулювання господарських та загальнодержавних перерозподільчих процесів, як упевнено переконує автор, є «вартісні чинники, основа яких – фінанси і психологічні фінансові відносини відповідних суб’єктів економічної системи країни».
   Основну увагу приділено проблемам вирішення практичних завдань фінансової діяльності майбутніх державних службовців та працівників фінансової сфери державних установ, підприємців та суб’єктів господарювання.
    Сучасний посібник містить новий комплекс атрибутів з залученням інтерактивних методів навчання для успішного вивчення навчальної дисципліни «Психологія фінансів», глосарій та мудрі поради, які будуть корисні та стануть у пригоді майбутнім державним службовцям і працівникам фінансової сфери та усім, хто цікавиться фінансовою сферою. Зміст посібника подається у нетрадиційному стилі, що дає змогу зацікавити студентів у поглибленому вивченні матеріалу.


   Актуальним проблемам сучасного суспільства та особистості, зокрема, присвячений посібник «Як стати психологом для себе», автор-укладач – Віктор Миколайович Федорчук, к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи та психології Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.
   У посібнику зібрані психологічні техніки, за допомогою яких можна позбутися неадекватної самооцінки, образ, страхів і фобій, стресу, навчитися управляти собою власними емоціями і почуттями. Книга адресована психологам, психотерапевтам, студентам-психологам, читачам, зацікавленим у самопсихотерапії, в розв’язанні емоційних проблем, особистісному зростанні, які не байдужі до свого життя й мають бажання повністю відповідати за нього. Автор посібника зазначає, що саме регулярне використання прийомів і принципів, описаних у цій книзі, дозволить краще впоратися з життєвими складнощами і розчаруваннями, налагодити стосунки з людьми, ставити перед собою реальні цілі й домагатися їх досягнення. Так, безумовно, книга стане в пригоді, насамперед, сучасній молодій людині, яка прагне бути успішною, комунікативною, впевненою у собі, яка вірить й дбає про своє майбутнє.


Translate